Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höstblomningar i Bottenhavet

Höstblomningar.

Två olika varianter av hur algblomningar kan se ut på hösten. Antingen som utspilld målarfärg eller mörkgrön.

I veckan har Informationscentralen för Bottniska viken fått in flertalet rapporter om algblomningar. Prov från en av algblomningarna visar på cyanobakterier och ICBV bedömer att det rör sig om cyanobakterier i alla rapporterade fall. Trots att badsäsongen i stort sett är över, är det fortfarande viktigt att tänka på att hålla hundar borta från vattnet ifall man ser en algblomning.

I veckan har Informationscentralen för Bottniska viken fått in rapporter om algblomningar från Trödjefjärden i Gävle kommun, Lungön-Hemsön samt Barsviken i Härnösands kommun, Mjällomsviken i Kramfors kommun, Edsätterfjärden i Nordingrå kommun samt utanför Norrbyn i Umeå kommun. De flesta blomningar har varit turkosa - grönaktiga i färgen och har legat som strimmor på ytan samt på stranden.

Prov togs på blomningen utanför Norrbyn och analyserades av Umeå Marina Forskningscentrum. Den visade sig bestå av cyanobakterierna Aphanizomenon sp. samt Nodularia spumigena. Dessa innehåller gifter och ICBV råder speciellt alla hundägare att inte låta hundar vistas nära vattnet.

Inte ovanligt med algblomningar på hösten

Under sommaren förbrukar algerna det mesta av näringen i vattnet. Men vid höststormar blandas vattnet om och kan frigöra näring från botten eller från djupare områden. När denna näring kommer upp till ytan och vädret är lämpligt kan nya algblomningar uppstå. Det är rätt vanligt att man på hösten ser intorkade, klart turkosa cyanobakterieavlagringar vid strandlinjen. Dessa brukar liknas vid utspilld målarfärg. Det är gamla blomningar, alltså döda cyanobakterier, som spolats upp på land. Även torkade cyanobakterier kan utgöra en risk för till exempel hundar och småbarn, eftersom de fortfarande kan vara giftiga.

Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.

Kontakt