Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höstblomningar och lösdrivande alger

Höstblomning och makroalger

Den vänstra bilden visar en höstblomning bestående av cyanobakterier och den högra visar lösdrivande alger.

Under hösten kan fortfarande algblomningar uppstå. Trots att badsäsongen i stort sett är över, är det fortfarande viktigt att tänka på att hålla hundar borta från vattnet ifall man ser en algblomning.

 

Det är även rätt vanligt att man påträffar lösdrivande makroalger i vikar nu på hösten. Dessa är inte giftiga. Det är alger som vanligtvis sitter på stenar och block på botten som har lossnat från dessa och sköljts iland.

Höstblomningar kan uppstå

Under sommaren förbrukar algerna det mesta av näringen i vattnet. Men vid höststormar blandas vattnet om och kan frigöra näring från botten eller från djupare områden. När denna näring kommer upp till ytan och vädret är lämpligt kan nya algblomningar uppstå. Det är rätt vanligt att man på hösten ser intorkade, klart turkosa cyanobakterieavlagringar vid strandlinjen. Dessa brukar liknas vid utspilld målarfärg. Det är gamla blomningar, alltså döda cyanobakterier, som spolats upp på land. Även torkade cyanobakterier kan utgöra en risk för till exempel hundar och småbarn, eftersom de fortfarande kan vara giftiga.

I veckan har Informationscentralen för Bottniska viken fått in en rapport om en höstblomning i Inre Norrfjärden, Söderhamns kommun. ICBV bedömer att blomningen troligtvis består av cyanobakterier, och råder allmänheten att undvika vattnet.

Lösdrivande alger

Det är rätt vanligt att vi får in frågor gällande lösdrivande alger. Lösdrivande alger längs stränderna och inne i vikar är vanligast på våren och hösten. Dessa alger är större och sitter fast på sten och block på botten, men kan lossna från dessa när de dör eller när det blåser väldigt mycket.

Man kan skilja lösdrivande alger från algblomningar genom att lösdrivande dels består av en tjockare massa, som man skulle kunna plocka upp. Dessa ligger också ofta i hela vattenkolumnen, dvs inte bara på ytan, som algblomningar oftast gör. Tittar man noga på massan, så brukar man kunna se tydliga växtdelar. Men är man osäker så kan man alltid höra av sig till Informationscentralen för Bottniska viken.

Kontakt