Publiceringsdatum: 28 juli 2020

Senast uppdaterad: torsdag 17 september, 14.23

Algblomning vid Sörmjöle havsbad och vid Verksund, Kont, i Umeå kommun samt misstänkt algblomning i Ängdalsro i Luleå kommun

Algblomning Sörmjöle

Blomning av cyanobakterier vid Sörmjöle havsbad

Idag har Informationscentralen för Bottniska viken fått in flera rapporter om misstänkta algblomningar i Umeå kommun samt en rapport från Luleå kommun. Prov har tagits på blomningarna i Umeå kommun och analyserats av Umeå Marina Forskningscentrum. Blomningarna bestod av cyanobakterier och ICBV råder folk att undvika kontakt med vattnet. Man bör inte bada och inte heller låta hundar eller boskap dricka av vattnet.

Algblomningar i Umeå kommun

Informationscentralen har under dagen fått in rapporter om misstänkta algblomningar i området från Norrmjöle, Sörmjöle samt vid Verksund i Strömbäck-Konts naturreservat.

Informationscentralen åkte ut till badstränderna Norrmjöle havsbad, Bettnessand samt Sörmjöle havsbad. Vid Norrmjöle havsbad samt vid Bettnessand fanns enbart enstaka stråk av alger. Majoriteten av vattnet var klart och fint. Vid Sörmjöle havsbad hade algblomningen kommit igång på allvar, här var vattnet gulgrönt och man såg inte botten. Prov togs vid Norrmjöle havsbad samt vid Sörmjöle havsbad. Efter analys av Umeå Marina Forskningscentrum visade det sig att blomningen vid Sörmjöle havsbad bestod av cyanobakterierna Dolichospermum sp., Nodularia spumigena samt Aphanizomenon sp. Dessa kan producera toxiner, och man bör därför undvika att bada på detta havsbad. Provet från Norrmjöle havsbad innehöll samma cyanobakterier som vid Sörmjöle havsbad, dock i betydligt mindre mängd. Blir det varmare och dessutom lugnt väder kan blomningar uppstå i Norrmjöle och vid Bettnessand och man bör därför vara extra försiktig innan man badar eller låter hundarna gå nära vattnet.

Verksund ligger på gränsen mellan havet och en sjö. Prov togs och efter analys av Umeå Marina Forskningscentrum visade det sig bestå av cyanobakterien Dolichospermum flos-aquae. Denna art är potentiellt giftig. I området där denna hittades vistas mycket folk och precis bredvid finns en grillplats. Det är inte direkt ett badställe, men man bör vara försiktig om man är där med hund och inte låta barn leka vid vattnet.

Misstänkt algblomning i Luleå kommun

Informationscentralen fick idag in en rapport om en misstänkt algblomning vid Ängdalsro i Luleå kommun. Utifrån bilder gör ICBV bedömningen att det rör sig om cyanobakterier. Man bör inte bada och inte låta hundar och andra djur gå nära vattnet.

Håll barn, husdjur och boskap borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur och boskap bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet.

Rapportera om du ser algblomningar!

Om det är fint och soligt väder så kan nya algblomningar uppstå. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111 eller via mail (icbv@lansstyrelsen.se).

Algblomning - vad är det?PDF

Kontakt