Publiceringsdatum: 26 juni 2020

Senast uppdaterad: torsdag 17 september, 14.26

Bekräftad blomning av cyanobakterier i Söderhamns kommun

Cyanobakterieblomning

Informationscentralen för Bottniska viken fick tidigare i veckan in två rapporter om misstänkta algblomningar. Prov togs och har nu analyserats av Umeå Marina Forskningscentrum. Det visade sig vara cyanobakterien Nodularia spumigena som blommade. Den är giftig och ICBV råder allmänheten att undvika att komma i kontakt med vattnet.

Algblomningarna rapporterades in från Norrfjärden i Söderhamns kommun. Den ena blomningen fanns vid Baggsundet och var mer gul i färgen. Den andra blomningen fanns vid Norrviken och var mer grumlig i färgen (se bild ovan). Efter analys av Umeå Marina Forskningscentrum visade det sig att båda blomningarna bestod av den toxinproducerande cyanobakterien Nodularia spumigena. Så länge man ser ansamlingar på ytan eller att vattnet är grumligt bör man undvika att komma i kontakt med algerna.

Rekordtidig utsjöblomning i södra Bottenhavet

Förutom att Informationscentralen för Bottniska viken har fått in lokala rapporter från algblomningar i Bottenhavet, har det även börjat bildas algblomningar i utsjön i södra Bottenhavet. Utifrån satellitbilder, tolkade av SMHI, syns ansamlingar av alger i de sydligaste delarna av södra Bottenhavet. Det är den senaste tidens värmebölja som har lett till en rekordtidig blomning i utsjön i södra Bottenhavet.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera om du ser algblomningar!

Om det är fint och soligt väder så kan nya algblomningar uppstå. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111 eller via mail (icbv@lansstyrelsen.se).

Kontakt