Publiceringsdatum: 9 juni 2020

Senast uppdaterad: tisdag 9 juni, 11.32

 Sommarens algprognos

Sommarens algprognos från Finlands miljöcentral (SYKE)

Sommarens algprognos från Finlands miljöcentral (SYKE)

Informationscentralen för Bottniska viken har ännu inte fått in några rapporter om algblomningar. Algerna behöver näring och solljus samt gärna höga vattentemperaturer för att börja blomma. Enligt SMHI ligger temperaturen i Bottenhavet mellan 10 och 15 grader och i Bottenviken mellan 5 och 10 grader. Lokalt kan algblomningar uppstå redan nu, då vattnet värms upp snabbare i grunda kustnära områden.

Liten till måttlig risk för algblomningar

Enligt finska modelleringar bedöms risken för algblomningar i Bottenhavet vara liten till måttlig och i Bottenviken bedöms risken som liten. Denna prognos är på en relativt grov skala och bör därför tas med försiktighet. I Bottniska viken är det vanligt med lokala småskaliga algblomningar. Grunda kustnära områden har generellt högre vattentemperaturer jämfört med djupare områden längre ut från kusten. Dessutom kan det finnas lokala näringskällor som bidrar till ökad förekomst av algblomningar.

Hög tillrinning från land, men näringsämnena är inte så tillgängliga.

Under vintern har det varit en ovanligt stor avrinning från älvar och vattendrag. Detta leder till att en högre mängd näringsämnen rinner ut i havet. En stor del av dessa näringsämnen är dock otillgängliga för algerna, men till viss del kan den stora avrinningen från land bidra till att fler lokala algblomningar uppstår i sommar. I slutändan är det dock sommarens väderleksförhållanden som avgör förekomsten av algblomningar.

Algerna vill ha näring, sol och vindstilla väder samt gärna höga vattentemperaturer för att blomma

För att växa behöver alger ljus och näring. För snabb tillväxt måste det dessutom vara varmt i vattnet. Till exempel når cyanobakterien Nodularia spumigena (katthårsalgen) maximal tillväxt först vid 18-25 grader i vattnet. Det vanligaste är att algblomningar i Bottniska viken startar först i mitten av juli när vattnet blivit tillräckligt varmt.

Rapportera in till Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV)

Om du upptäcker en algblomning, döda sälar, en större mängd döda fiskar och fåglar eller någon annan ovanlig händelse vill ICBV gärna få in en rapport om detta. Kontakta oss via mail icbv@lansstyrelsen.se eller telefon 010-2254111. Ni kan även rapportera in direkt på vår hemsida. Informationscentralens telefonsvarare kommer att avlyssnas dagligen under säsongen.

Kontakt