Publiceringsdatum: 29 juli 2019

Algblomning i Luleå-, Umeå-, Örnsköldsvik-, Kramfors och Härnösands kommun

Algblomning i Glon, Härnösand. Foto: Roger Åström

Algblomning i Glon, Härnösand. Foto: Roger Åström

Informationscentralen har under helgen fått in flertalet rapporter om algblomningar. Dessa blomningar består mest troligt av cyanobakterier och vi rekommenderar att man undviker kontakt med algerna. Man bör inte bada och inte heller låta hundar dricka av vattnet. Det blåsiga vädret under söndagen kan ha rört upp ytansamlingarna av algerna men de kan fortfarande finnas kvar i vattnet och kan även blomma upp igen vid lugnare väder. Informationscentralen råder allmänheten att vara försiktig.

Under helgen har Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) fått in flertalet rapporter om algblomningar. Rapporter har kommit in från dessa kommuner: Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Kramfors och Härnösand. Nedan finns mer information om exakta platser:

Luleå

En rapport om algblomning har inkommit från Luleå kommun. Den sågs vid den nordvästra delen av Kallaxön utanför Luleå. Blomningen såg ut som gulgröna stråk.

Umeå

En rapport om algblomning har inkommit från Umeå kommun. Den noterades vid Fläse havsbad i Obbola. Det var grumligt i vattnet och på ytan flöt det små partiklar. I samband med bad på havsbadet fick ett barn i sig vatten genom en kallsup. Senare på kvällen blev barnet illamående och kräktes. När prov skulle tas under måndagen var blomningen borta.

Örnsköldsvik

En ny rapport om algblomning har inkommit från Ö-viks kommun. Den noterades vid Hornöviken, Strömsön och bestod av gulgröna stråk. Därutöver har flera rapporterat att blomningarna vid Gullviks havsbad och Salusands havsbad fortfarande finns kvar. Om blomningarna finns kvar under tisdagen kommer prov att tas.

Kramfors

En rapport om algblomning har inkommit från Kramfors kommun. Den noterades vid badplatsen i Hörsång.

Härnösand

Flera rapporter har inkommit till ICBV från Härnösands kommun. Dessa algblomningar har noterats vid Glon, Smålaviken, Svartviks havsbad, Södra Sundet och Fälleviken. Dessa blomningar har sett ut som gulgröna prickar på ytan, eller ett tjockt "täcke" av alger.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Rapportera om du ser algblomningar!

Om det fina och varma vädret fortsätter kan nya algblomningar uppstå. Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen via vår telefonsvarare på nummer 010-2254111.

Algblomningar - vad är det?PDF

Kontakt

Informationscentralen för Bottniska viken