Rapportera in en händelse eller en observation

Fyll i formuläret om du vill rapportera en händelse, till exempel en algblomning eller om du sett ett dött djur på stranden.

Ange vad du vill rapportera * (obligatorisk)
Ange vad du vill rapportera


Ange till exempel färg vid algblomning, omfattning, struktur, ligger den på stranden eller i havet, ytansamling och så vidare.
Ange var du har noterat händelsen
Ange gärna koordinater. Genom att öppna appen för kartor på din smarta telefon och markera platsen kan du få fram koordinater där du befinner dig. Du kan också använda en hemsida med karttjänst, markera platsen och se koordinatorerna. Vi önskar helst koordinatorer i formatet SWEREF99.


Ange plats. Exempelvis badstranden vid X.

Ange datum för observationen * (obligatorisk)
Ange datum för observationen
Dina kontaktuppgifter
Dina kontaktuppgifter
Vill du bli kontaktad av informationscenteralen? * (obligatorisk)
Vill du bli kontaktad av informationscenteralen?


Har du en bild på observationen?
Bifoga gärna ett foto på observationen i din rapport. Är filerna tillsammans större än 10 MB kan de inte bifogas i formuläret. E-posta bilagorna istället till icbv@lansstyrelsen.se.Bilden/bilderna kan komma att publiceras på vår webbsida, på sociala medier och kan skickas till media. Ange om du tycker det är okej. * (obligatorisk)
Bilden/bilderna kan komma att publiceras på vår webbsida, på sociala medier och kan skickas till media. Ange om du tycker det är okej.
Skicka foto

E-posta gärna ett foto på observationen till icbv@lansstyrelsen.se

Kontakt