Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information inför sommaren

Vad ska du göra om du ser en algblomning, död säl, döda eller sjuka fåglar eller fiskar vid kusten i sommar? Informationscentralen för Bottniska viken har sammanställt information om vad du bör tänka på och vart du ska vända dig.

Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön.

Våra kontaktuppgifter:

Du kan också rapportera direkt till ansvariga aktörer.

Algblomning

Ser vattnet grumligt och missfärgat ut kan det röra sig om en algblomning. Ofta ligger algerna som gulgröna/blågröna stråk eller heltäckande ansamlingar på ytan. Man bör då inte bada eller dricka av vattnet. Speciellt viktigt är det att inte låta barn och hundar vistas nära vattnet. Barn får ofta kallsupar och hundar dricker gärna av vattnet samt slickar sin päls, vilket leder till att de lätt får i sig algerna.

Kontakta ICBV om du ser en misstänkt algblomning.

Grönt på vattenytan.

Exempel på hur en algblomning kan se ut.

Pollen och drivande växtdelar

Pollen och makroalger kan ofta mistas för algblomning. Under våren och försommaren förekommer det ofta att pollen ligger på ytan och ser då ut som en algblomning. Pollen är dock lite gulare i färgen än algblomningar.

Strandkant med samlingar av pollen.

Om stranden eller viken fylls med något tjockt och geggigt rör det sig troligtvis om lösryckta växtdelar. Man kan se skillnaden på dessa och en algblomning genom att dessa växtdelar bildar en massa som skulle gå att samla upp i handen. Dessa växter sitter vanligtvis på stenar, block samt ibland även på sand eller annan mjukbotten. De kan lossna från sitt underlag om det blåser mycket, om de börjar brytas ner eller genom någon annan naturlig orsak. Dessa är inte farliga och kommer att försvinna så småningom, antingen genom att de bryts ner eller blåser bort.

Makrovegetation.

Döda sälar

Döda sälar rapporteras till Naturhistoriska riksmuseet (NRM). Utifrån sälens skick och lämplighet för obduktion är det möjligt att SVA eller NRM vill ta in sälen och då kan det hända att du som rapporterat blir kontaktad. Observationer av sjuka sälar eller flera döda sälar på samma ställe är särskilt viktiga att rapportera.

Fynd av död säl, Naturhistoriska museet Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Informationscentralen så kan vi skicka vidare informationen till ansvariga aktörer eller svara på frågor om hur du till exempel ska hantera sälen.

Sjuka eller döda fåglar eller fiskar

Om du hittar ett sjukt, skadat eller dött vilt djur i naturen kan du bidra till viltsjukdomsövervakningen. Detta görs enligt följande:

Du kan också kontakta Informationscentralen så kan vi skicka vidare informationen till ansvariga aktörer eller svara på frågor om till exempel hur du ska hantera de sjuka eller döda djuren.

Främmande arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan fanns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. I Bottniska viken kan man bland annat hitta ullhandskrabba.

Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporteringsapp för vattenorganismer Rappen Länk till annan webbplats. eller till Artdatabanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Är du osäker på hur du ska hantera den kan du höra av dig till Informationscentralen.

Algblomning, hantering av döda djur och hur provtagningen går till

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss