Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i Bottniska viken vecka 36: algblomningar och andra händelser

Grön ansamling i vattnet vid en strandkant.

Algblomning i djupsundsviken, Holmsund i Umeå kommun

I Tierps och Umeå kommun förekommer misstänkta algblomningar. Informationscentralen bedömer att det troligtvis är cyanobakterier som blommar. Allmänheten bör undvika kontakt med vattnet. Du bör inte bada och inte heller låta din hund vistas nära vattnet.

Detta rapporterar Informationscentralen för Bottniska viken (ICBV) om den 8 september 2023.

Informationscentralen har idag fredag fått in rapporter om algblomningar från:

  • Hållnäs i Tierps kommun
  • Djupsundsviken i Umeå kommun

Det syns gröna stråk på ytan och vattnet är grumligt. Informations­centralen bedömer att det troligen är cyanobakterier som blommar och rekommenderar därför att allmänheten undviker kontakt med vattnet i dessa områden.

Algblomningen som rapporterades den 30 augusti från Branthäll i Söderhamns kommun provtogs i helgen och har analyserats av Umeå marina forskningscentrum. Den visade sig innehålla den potentiellt giftiga cyanobakterien Aphanizomenon sp, men även en del kiselalger, som inte är giftiga. Informationscentralen råder allmänheten att undvika kontakt med vattnet även här.

Håll barn och husdjur borta från algerna

Informationscentralen råder allmänheten att undvika bad på platser med algblomning. Det är särskilt viktigt att inte låta barn bada då de kan få i sig algerna genom kallsupar och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, då de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Prognos inför helgen

Högtrycket vi befinner oss i just nu förväntas ligga kvar över helgen, speciellt i de södra delarna av Bottniska viken. Förutsättningarna för algblomningar blir därför fortsatt god. Som vanligt är det bra att kolla vattnet innan man släpper ner barn och hundar eller själv badar.

Rapportera om du ser algblomningar eller något annat ovanligt

Rapportera algblomningar till kommunens miljökontor eller direkt till Informationscentralen. Rapportera också till oss om du ser något annat ovanligt i vattnet, som döda djur vid kusten.

Rapportera in händelse eller observation

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss