Sök tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Kemikalier och kemiska produkter

Yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

När du söker tillstånd för miljöfarlig verksamhet börjar arbetet alltid med ett samråd. Samråd sker med Länsstyrelsen i det län där verksamheten finns eller planeras, men också med andra myndigheter, grannar och andra berörda.

Kontakt

Robert Erixson

biträdande enhetschef, sakkunnig Miljöprövningsdelegationen

Johanna Fjällström 

handläggare

Karolina Selstam

handläggare

Hannah Grahn

ordförande Miljöprövningsdelegationen

Erland Sköllerhorn

sakkunnig täkt Miljöprövningsdelegationen

Leena Saedén

handläggare

Frida Sandén

handläggare

Brith-Lis Jacobsson

handläggare

Lina Nilsson

handläggare

Sara Sundqvist

handläggare

Camilla Jonsson

handläggare

Per Hansson

handläggare

Åsa Engman Ölund

sakkunnig Miljöprövningsdelegationen

Lena Clausén

handläggare

Sandra Norlander

handläggare