Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fossilfria transporter i norr tar farväl

Från vänster: Hanna Sundén, Johan Edqvist, Barbro Kalla, Tobias Johansson, Lasse Brännström, Maria Olofsson.

Nu avslutas Fossilfria transporter i norr, men det finns förhoppningar om fortsättning i någon form. När projektet höll sin sista konferens framhöll många kommuner hur viktigt det är med stöttning och samverkan.

Tre år går häpnadsväckande fort - det kunde konstateras när Fossilfria transporter i norr höll sin digitala avslutningskonferens den 20 maj med ett hundratal deltagare på coronasäkert avstånd. Men det har hunnit hända mycket - inte bara inom transportsektorn, utan också när det gäller kommunernas arbete.

- Målet för projektet var att kommunerna skulle ta fram handlingsplaner för att sänka utsläppen från transporter, och det har de flesta gjort. Men det är intressant att reflektera över vad som hänt i världen sedan 2018. Det är fler som pratar om förnyelsebara drivmedel och elbilar, och det är roligt att se att kommunerna i Västerbotten är med, säger Hanna Sundén, projektledare på Fossilfria transporter i norr.

Lasse Brännström, klimatstrateg på projektet, gläds också åt kommunernas arbete med handlingsplanerna:

- Det är aktivt stöd och intresse från både tjänstepersoner och politisk ledning som har gjort detta möjligt. Arbetet har dessutom präglats av positiv stämning, utifrån de tuffa utmaningar som det innebär att ställa om transportinfrastrukturen i länet.

Konferensen modererades av Maria Olofsson, verksamhetsledare på Uminova Innovation. En stor del av dagen ägnades åt att kommunerna själva fick berätta om sitt omställningsarbete. Sorsele är en av dem som tagit fram en handlingsplan för hållbara transporter. Dessutom är Sorsele ”Raketen i norr” – sedan förra året har man klättrat 239 placeringar på Miljöbarometerns lista över Sveriges miljöbästa kommuner:

- Korta beslutsvägar, säger näringslivsutvecklaren Erika Hjukström om fördelarna med att arbeta med klimatfrågan i en liten kommun, och fortsätter:

- Vi har inte avsatt speciella tjänster för klimatfrågorna, utan vi jobbar integrerat med dem inom andra arbetsuppgifter. Den här litenheten har varit vår styrka. Fast det finns förstås också utmaningar med ett sådant arbetssätt, det gäller att hitta tiden.

Hur viktigt det är med samarbete och samverkan var återkommande i diskussionerna. Men betydelsen av offentlig finansiering underströks också. Jonas Fröberg, journalist på Dagens Nyheter som specialiserat sig på att skriva om elbilens utveckling, gjorde en jämförelse mellan utbyggnaden av laddinfrastruktur och utbyggnaden av telefoninätet. För att det ska fungera måste någon ta ett huvudansvar.

- Det är ju den stora frågan - vem ska ta upp plånboken och betala för en fungerande laddinfrastruktur över hela landet? Regeringen måste ta frågan på allvar. Om man lämpar över ansvaret på kommuner och regioner så blir detta ett stort problem för utbyggnaden, och även en akut rättvisefråga, säger Jonas Fröberg.

Många kommuner pekade på hur viktig Fossilfria transporter i norr varit i hjälpen med att ta fram handlingsplaner och hitta vägar till finansiering.

- Den här typen av projekt är många gånger helt avgörande för att få igång strategiskt hållbarhetsarbete i små kommuner. I och med de handlingsplaner som har antagits så finns nu goda förutsättningar för att hållbarhetsfrågorna även framöver kommer att finnas med som en röd tråd i verksamheten, säger Tobias Johansson, klimatstrateg på projektet.

- Vi är väldigt tacksamma över att ha fått hjälp från projektet. Handlingsplanen är en bra början. Men vi skulle vilja ha mer hjälp och ser gärna att projektet får en fortsättning, säger Madeleine Jakobsson, kommunstyrelsens ordförande (C) i Nordmaling.

Hur det blir med detta är ännu oklart, men det pågår ett arbete för att ta fram projektidéer och hitta finansiering för dessa. Johan Edqvist, projektledare på FTN, är hoppfull inför framtiden:

- Under slutkonferensen var det väldigt roligt att ta del av allt det engagerade arbete som pågår i kommunerna i Västerbotten. Förhoppningsvis kan kommunerna nu framöver arbeta vidare med resor och transporter med stöd av de verktyg och rapporter som vi har tagit fram under projektperioden. Nu ser vi fram emot att utveckla klimatarbetet inom ramarna för nya projekt. Mycket arbete återstår om vi ska ha en chans att nå klimatmålet om fossiloberoende transporter. 

Här kan du se konferensen i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss