Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett bibliotek med transportåtgärder

För en kommun kan det vara svårt att hitta bästa sättet att sänka utsläppen från transporterna. Men nu finns ett helt bibliotek som stöd i valet av transportrelaterade åtgärder med god klimatnytta.

Ett antal tänkbara åtgärder för att sänka koldioxidutsläppen – överskådligt uppradade och med beskrivningar av hur man går tillväga. Det nya "Åtgärdsbiblioteket för hållbara transporter" ska göra det lättare för en kommun att göra ett gott klimatarbete.

- Åtgärdsbiblioteket kan ses som just ett bibliotek. Alla som kommer in i ett bibliotek hittar en eller flera böcker som passar dem, och på samma sätt hoppas vi att alla som besöker åtgärdsbiblioteket ska hitta en eller flera åtgärder som passar deras verksamhet. Vi gör inga anspråk på att vara heltäckande, men vi vågar nästan lova att en kommun som genomfört huvuddelen av åtgärderna har kommit en väldigt bra bit på väg mot en fossilfri transportsektor, säger Kjell Skogsberg, projektledare på Energikontor Norr.

Biblioteket består helt enkelt av tjugo förslag på åtgärder för hållbara transporter – allt från kommunala mötes- och resepolicies till upphandlingskrav, distansarbete, arbetshubbar och elbilspooler. I biblioteket beskrivs inte bara åtgärden, utan också om den passar bättre för en större eller mindre kommun, vem som är utförare respektive målgrupp och hur arbetet med åtgärden kan läggas upp.

Arbetet med åtgärdsbiblioteket har gjorts i samarbete mellan Fossilfria transporter i norr och Norrbottensprojektet Stratus, tillsammans med 2030-sekreteriatet, Sweco och Trivector. Under en workshop valdes de tjugo åtgärderna ut i syfte att vara de mest effektiva för kommunerna. Alla är tryggt beprövade runtom i landet.

- Vi ville att de redan skulle vara framgångsrikt testade, säger Kjell Skogsberg.

Kommunerna är viktiga för att klimatomställningen ska lyckas, eftersom de kan bidra med direkta utsläppsminskningar genom den egna fordonsflottan, upphandlade transporttjänster och personalens tjänsteresor. De kan också påverka indirekt genom att vara föregångare och främja mer klimatsmarta transportval hos invånare och företag. Med åtgärdsbiblioteket får nu kommunerna stöttning i att sänka utsläppen och nå de uppsatta klimatmålen.

- Åtgärdsbiblioteket är en unik samling av beprövade åtgärder inom transportområdet. Min förhoppning är att biblioteket ska inspirera kommunerna till åtgärder som ger tydlig klimatnytta. Jag tror faktiskt att det kan vara av stort intresse för kommuner i hela landet, säger Johan Edqvist, projektledare på Fossilfria transporter i norr.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss