Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Transportluppen är en milstolpe”

Nu finns ett statistikverktyg helt inriktat på fordon, som ska hjälpa kommunerna till klimatsmarta val inom transportsektorn.

Transportluppen är ett statistikverktyg med fullt fokus på transporter. Det är framtaget av Energikontor Norr, under projektet Fossilfria transporter i norr, och lanserades strax innan jul.

- Det är lite av en milstolpe, säger Andreas Johansson, energisakkunnig och projektledare på Energikontor Norr.

Transportluppen innehåller transportrelaterad statistik för Västerbottens alla kommuner, sammanställd från SMED, SCB och kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Målgruppen är i huvudsak tjänstepersoner inom offentlig verksamhet, men verktyget kan nyttjas av alla transport- och klimatintresserade som vill fördjupa sig i ämnet. Syftet är att skapa en överblick av transportläget, och därmed göra det lättare för kommunerna att fatta beslut om fordonsinnehav, körsträckor och drivmedelsförbrukning.

- Om man jobbar med upphandling, så kan man med hjälp av statistiken enkelt se vilken typ av bilar som kommunen har. Har man till exempel bara dieselbilar, så är det läge att fundera på att byta ut dem för att uppnå miljömålen - man kanske istället ska köra på FAME eller HVO? Även de som jobbar med samhällsplanering kan använda statistiken. De kan se hur man tar sig fram i kommunen och fundera på alternativ till bilen, säger Andreas Johansson.

Johan Edqvist, projektledare på Fossilfria transporter i norr är glad över lanseringen av verktyget:

- Transportluppen är en unik samlingsplats för all tänkbar transportstatistik från Västerbottens kommuner. Jag hoppas att luppen kommer göra transportstatistiken betydligt mer lättillgänglig än idag, då man måste leta runt i många olika databaser och kanske även betala för egna inköp av data.

Det finns en möjlighet för både kommuner och andra aktörer att beställa rapporter som en extra tjänst från Transportluppen. Det går också att välja olika ingångsvinklar på uppgifterna - i luppen kan användaren se statistik från kommunens geografiska yta, från kommunen som organisation, eller från de kommunala bolagen.

- Förhoppningsvis kommer Transportluppen att bli ett verktyg som kommunerna i Västerbotten kan använda vid uppföljning av handlingsplaner, miljömål, miljöbokslut och klimatstrategier. Men Transportluppen är öppen för alla, så den kommer säkert få många användare även utanför den offentliga sektorn. Genom statistiken i Transportluppen får man ju en bild om hur vi i Västerbotten ligger till i klimatarbetet och om vi närmar oss i klimatmålen i önskad takt, säger Johan Edqvist.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss