Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny plan ska ladda Blå Vägen

Elbil som laddas.

Nu har Föreningen Blå Vägen och Fossilfria transporter i norr tagit fram en strategisk plan för en laddinfrastruktur med snabbladdning längs väg E12. Förhoppningen är 120 nya laddpunkter på elva orter.

E12:an - Blå Vägen - har sina vita sträckor, åtminstone när det gäller utplaceringen av laddstationer för elbilar. Det är ett problem. För att kunna minska utsläppen från transportsektorn, så måste antalet laddstationer för elfordon öka - inte bara i tätorter, utan även längs större vägar.

Fossilfria transporter i norr - i samarbete med Föreningen Blå Vägen - gav därför Sweco i uppdrag att ta fram en utredning om förutsättningarna för utbyggnad av publik snabbladdning. Utredningen omfattar hela sträckan kust till kust - mellan Holmsund i Västerbotten och Mo i Rana i Norge.

Den 7 maj presenterades utredning och plan under ett digitalt möte, med Heidi Andersson - "armbryterskan från Ensamheten" - som moderator. Intresset var stort; ett åttiotal deltagare från sektorer som energibolag, elkraftsbolag, färjerederier, lanthandlare, destinationsbolag, kommuner och statliga myndigheter deltog under mötet.

- Planen är viktig av flera anledningar. Den höjer det lokala och regionala intresset för frågor kring elbilar och laddning. Den ger oss i projektet och Länsstyrelsen Västerbotten möjlighet och anledning att informera och sprida kunskap, säger Johan Edqvist, projektledare på Fossilfria transporter i norr.

Utredningen innefattar en analys av hur stort behovet av laddningspunkter längs E12 kommer att vara, bland annat utifrån elbilars elförbrukning och prognosticerade trafikflöden år 2030. Kommunerna längs E12 hade dessutom själva inkommit med önskemål av laddstationer och hur de skulle placeras. Utifrån detta så föreslår utredningen 120 nya laddpunkter på elva orter.

- Planen skickar signaler till energibolag, laddoperatörer, myndigheter och andra aktörer i hela Sverige att här i Västerbotten är vi på gång och redo att ta nästa steg i utvecklingen kring elektrifiering av transportsystemet. Förhoppningsvis kan planen också skapa anledningar för energibolag och andra relevanta branscher att starta samtal som kan leda vidare till nya samarbeten om laddinfra och elektrifiering, säger Johan Edqvist.

Men för att förverkliga en plan krävs ekonomiska medel. Under mötet informerade representanter från Infrastrukturdepartementet och Trafikverket om en stödförordning i vardande. Regeringen har nämligen beslutat att stärka utbyggnaden för snabbladdning längs större vägar med 50 miljoner kronor, och med anledning av detta förbereds just nu en ny stödförordning av Regeringskansliet. Trafikverket kommer sedan att ansvara för hanteringen av medlen. Mer information om detta väntas komma under våren.

Projektledaren Johan Edqvist känner sig hoppfull:

- Nu fortsätter vi dialogen med energibolag, elkraftsbolag, drivmedelsbolag och andra aktörer för att driva på att strategin förverkligas. En viktig uppgift för oss under den närmaste tiden blir att bevaka utformningen av de kommande statliga stöden för utbyggnad för laddinfrastrukturens vita fläckar.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss