Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Panorama gör det tydligt vad som krävs för att ställa om"

Kan ett verktyg på webben rädda världen? Möjligheten finns. Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Fossilfria transporter i norr är med i arbetet som ett pilotprojekt.

Tänk dig följande: Du är engagerad i klimatfrågan och vill veta mer om koldioxidutsläppen – där du bor, eller i hela landet.

Tänk dig sedan en webbsida där du kan få fram lättöverskådlig information om var utsläppen kommer ifrån och hur stora de är. Men inte nog med det: du kan dessutom se vilka politiska styrmedel som kan användas – exempelvis skatter eller regleringar – och hur mycket dessa skulle påverka utsläppen. Utöver det finns det information om hur det egentligen står till just nu med klimatomställningen.

Det här är ingen utopi. Det görs redan, med hjälp av ett webbverktyg som är framtaget av det Umeåbaserade företaget ClimateView, i samarbete med Vattenfall. Verktyget heter Panorama, och ger städer, regioner och hela nationer möjligheten att visualisera sitt klimatarbete. Det görs genom att en stor mängd statistik och andra data relaterade till koldioxidutsläppen läggs in på webbsidan med hjälp av verktyget. Fram träder en bild av det aktuella tillståndet inom olika områden – exempelvis transportsektorn i Västerbotten. Användaren får en överblick över nuläget, liksom vad som behöver göras för att nå de svenska klimatmålen.

Företagets grundare Tomer Shalit började arbeta med Panorama efter att ha slagits av insikten att det finns en stor mängd data om koldioxidutsläppen, men att ingen aktör – på någon nivå – egentligen hade den stora bilden. Det behövdes något som gav en övergripande bild av nuläget.

Tomer Saleh och Gunnar Granberg, VD respektive Head of
Modelling på ClimateView.

Tomer Shalit och Gunnar Granberg, VD respektive Head of Modelling på ClimateView.

- Alla är överens om att man måste nå de uppsatta klimatmålen. Men om man inte mäter hur arbetet med detta går, kommer man aldrig att kunna nå målen. Vi står inför en enorm utmaning, och det kräver ett gemensamt språk som gör det komplexa möjligt att förstå. Jag ser det faktiskt som en demokratisk fråga - om inte våra demokratier klarar av att hantera klimatfrågan, så är demokratin körd. Vi försöker skapa ett verktyg som hjälper de demokratiska systemen att samverka så bra som möjligt.

Panorama har väckt stor uppmärksamhet, både inom Sverige och utomlands. Idag står tre myndigheter bakom verktyget – Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. De har tillsammans bildat en redaktion som ansvarar för att innehållet hålls uppdaterat. Uppgifterna baseras på öppna data. Tanken är också att externa aktörer ska kunna lämna in egna förslag på exempelvis styrmedel. Det ska vara en ”feedbackplattform”, som Tomer Shalit uttrycker det.

Fossilfria transporter i norr deltar i Panorama som ett pilotprojekt. Projektet har fått en egen Panoramasida som visar koldioxidutsläppen från transporter i Västerbotten, tillsammans med möjliga åtgärder. Arbetet med att hålla sidan aktuell kommer också att ske lokalt. Hanna Sundén, projektledare, är nöjd:

- Vi tror att Panorama på ett tydligt sätt kan synliggöra klimatutmaningarna. Man ser vilka åtgärder som måste till och hur långt vi har kommit. Verktyget kan både vara till nytta i arbetet som vi gör i projektet, och i det arbete som Länsstyrelsen gör inom klimat och energiområdet. Bakom Panorama står ju ett flertal nationella myndigheter, samtidigt som idén och utvecklingen av verktyget kommer från ett företag i Umeå. Det gör det hela extra roligt.

På vilket sätt kommer det att vara till nytta?

- Genom att skapa en bild både över dagens utsläpp och vilka åtgärder som krävs för att minska dessa, kan Panorama skapa förståelse för vilka åtgärder som krävs inom transportsektorn. Panorama kan hjälpa oss att föra en dialog kring utmaningarna med de aktörer i länet som vi samarbetar med.

I slutet av april fick Panorama ett nytt utseende för att det ska bli ännu lättare att se hur olika lösningar bidrar till att minska utsläppen. Under hösten kommer Fossilfria transporter i norr att börja presentera verktyget för länets kommuner för att visa hur man kan arbeta med det på lokal nivå.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss