Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Blir det inte verkstad i klimatarbetet så kommer vi att få märka av det”

Tre deltagare i workshopen i Lycksele - Erika Hjukström, näringslivsutvecklare i Sorsele, Jamal Mouneimne, klimat- och energirådgivare i Lycksele samt Hanna Sundén, projektledare på Fossilfria transporter i norr.

Tre deltagare i workshopen i Lycksele - Erika Hjukström, näringslivsutvecklare i Sorsele, Jamal Mouneimne, klimat- och energirådgivare i Lycksele samt Hanna Sundén, projektledare på Fossilfria transporter i norr.

Betoning på samarbete och möjligheter, men också en aning förvirring - när Fossilfria transporter i norr höll en workshop om infrastrukturutvecklingen i länet, märktes en stark vilja att driva utvecklingen framåt, men det fanns också funderingar om vart vi är på väg.

Under 2020 kommer Länsstyrelsen Västerbotten att ge ut en ny regional plan för biodrivmedel och laddning av elfordon. För att få inspel till planen samlade Fossilfria transporter i norr ett sextiotal deltagare till en workshop i Lycksele, som leddes av Staffan Ling i rollen av länsstyrelsens klimatambassadör.

Deltagarna kom från kommuner, transportföretag, energibolag, bränsleföretag, Region Västerbotten och Umeå universitet. Elin Söderberg, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten, föredrog en rapport från forskningsinstitutet RISE om olika perspektiv på svenska förnybara drivmedel, och Anna Säfvestad Albinsson, projektledare på Biofuel Region, talade om olika förutsättningar i länet för biodrivmedel och laddinfrastruktur.

Utbyggnaden av laddstolpar fortskrider i samverkan med flera parter – inom kort inviger Umeå Energi snabbladdare både i Åsele och Hemavan. Nyligen kom också beskedet från Tillväxtverket att Fossilfria transporter i norr kan börja arbeta med att ta fram en strategisk plan för utbyggnad av laddinfrastruktur längs väg E12, i både Norge och Sverige.

- Alla kommuner i länet kommer att ha en laddinfrastruktur inom två år, trodde Åke Persson, affärsutvecklare på Skellefteå Kraft.

Men under diskussionen mellan deltagarna i workshopen stod ett antal punkter ut extra tydligt. En var nödvändigheten av att etablera flera olika bränslesorter för att täcka behoven, och att inte fastna i en diskussion om eldrift. Lena Berglund, regionchef på E-On, ville gärna se en nystart för biogasen.

- Det finns så många samhällsvinster med biogas - till exempel inom livsmedelssektorn där man i produktionen får ett bra tillfälle att ta tillvara avfall.

Boh Westerlund på Oazer slog ett slag för vätgasen och fick medhåll av Peter Ekholm, VD på Inlandsbanan, som passade på att lyfta sitt intresse för att driva tåg med vätgas. Han tyckte också att tempot för utbyggnaden av biodrivmedel måste öka.

- Såhär är det - Gretas generation röstar 2022. Är det inte mer verkstad då inom klimatarbetet än vad det är nu, då kommer vi att få märka av det på många sätt.

Men Calle Birgersson, näringslivschef i Åsele, menade att flera sorters drivmedel kunde orsaka förvirring inom transportindustrin. Ska man som åkare använda RME eller HVO, och kan man räkna med att det kommer att finnas tillräckligt av drivmedlet?

Camilla Nordlund, affärschef på Transdev, höll med om att bristen på biobränsle för tillfället är ett svårlösligt problem för länet:

- Det finns inte HVO att tillgå överallt. Vi måste agera för att säkra tillgången, för det är långt bort innan vi kan använda el till inlandets kollektivtrafik.

Lars Konradsson, Branch Manager på Schenker, betonade i sin tur vikten av politiska åtgärder som anger en riktning:

- Vi saknar långsiktiga spelregler för investeringar – det är vad hela branschen behöver. Hur ska man få åkerier och andra att investera rätt om vi inte vet var vi ska?

Flera bolag framhöll vikten av att kommunerna ställer krav i sina upphandlingar av transporter.

- Myndigheter, kommuner och regioner måste gå före och visa vägen när det gäller upphandling, sa Andreas Andersson, affärsutvecklare på Vattenfall.

Han fick medhåll av Lena Berglund på E-On:

- Upphandlingarna är otroligt viktiga. Vi kan inte prata om stolpar och stationer utan att kommunerna ställer krav i sina upphandlingar.

Henrik Fridholm, marknadschef på Energifabriken, berättade att Boxholms kommun beställt en egen cistern med HVO där kommunens fordon tankas. Utöver det har kommunen även elbilar. Han efterlyste en högre omställningstakt, men tyckte sig också se att en allt vidare krets ställer krav:

- Om vi tittar på vad som drivit utvecklingen, så är det inte alltid vår kund, utan det är ofta vår kunds kund.

Erika Hjukström, näringslivsutvecklare i Sorsele, tyckte att det inte var fullt så enkelt för kommunerna:

- Kommunen kan styra upphandlingar, men det är en kostnadsfråga. Det finns risk för dyrare fordonsflotta och dyrare drivmedel, så ja – vi kan påverka, men det finns ju alltid en kostnad bakom.

Alla deltagare enades dock om att samverkan var en viktig framgångsfaktor och att en fortsatt dialog mellan kommuner, myndigheter och företag är avgörande för omställningen. Jamal Mouneimne, klimat- och energirådgivare i Lycksele, pekade också på hur viktigt det är att kommunerna fortsätter att arbeta för beteendeförändringar - som att göra det lättare att ta cykel, gå eller använda kollektivtrafik.

Nu kommer alla synpunkter från workshopen i Lycksele att sammanställas.

- Vi är tacksamma för alla inspel och kommer att använda dem i arbetet med att ta fram den regionala planen som ska vara klar till årsskiftet. Vi kommer också att använda alla inspel och synpunkter i vårt fortsatta arbete med projektet Fossilfria transporter i norr, säger projektledaren Hanna Sundén.

Kontakt