Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Vi ser fossilfritt som ett sätt att modernisera Sverige"

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig på Fossilfritt Sverige, intervjuas av SVT Västerbotten.

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig på Fossilfritt Sverige, intervjuas av SVT Västerbotten.

Flera goda nyheter, men också utmaningar för kommunerna i Västerbotten när det gäller fossilfritt. Det framkom under seminariet Transportutmaningen 2030.

Den 14 maj hölls Transportutmaningen 2030 – ett seminarium på Nolia i Umeå, där ett nittiotal deltagare från kommuner, organisationer och företag diskuterade hinder och möjligheter med att sänka utsläppen från transporter. En av arrangörerna till seminariet var Fossilfria transporter i norr, tillsammans med Fossilfritt Sverige och Umeå kommun.

Peter Söderberg, kommunikationsansvarig på Fossilfritt Sverige, inledde med att berätta om organisationens arbete med färdplaner för fossilfri konkurrenskraft för olika branscher. Hittills har 13 färdplaner lämnats in till regeringen. Dessa ska ge en bild av hur ett fossilfritt Sverige kan se ut och hur det kan skapa konkurrensfördelar för det svenska näringslivet på en internationell marknad.

- Vi ser fossilfritt som ett sätt att modernisera Sverige, menar Peter Söderberg.

Flera företag i länet uttryckte samma uppfattning:

- För oss är det en konkurrensfördel att erbjuda fossilfria transporter, och ett sätt att möta kundernas efterfrågan. Vi kan se att både efterfrågan och kraven stiger från offentlig sektor - däremot inte lika mycket från privata transportköpare, säger Veronica Lövgren, KMA-ansvarig på Kaj Johanssons åkeri.

Frågan om hur den offentliga sektorn – exempelvis kommunerna – ska bli bättre på att upphandla fossilfria transporter återkom flera gånger under seminariet. Här finns fortfarande mycket kvar att förbättra, eftersom processerna runt upphandlingar är komplexa.

- Det krävs mer tryck i beställarkedjan, betonade Peter Söderberg.

Men det fanns också positiva nyheter från länet.

Lena Karlsson Engman, ordförande i tekniska nämnden (S) i Umeå kommun, berättade att Umeå beslutat sig för att hoppa på det nationella initiativet Transportutmaningen. Det innebär att kommunen bara får utföra och köpa fossilfria inrikestransporter, och att detta ska vara infört senast 2030.

Johan Söderling, kommunalråd (S) i Vännäs, berättade i sin tur att kommunens mångåriga arbete med att få till stånd en egen biogasproduktion kommer att fortsätta. Ett tjänstemannadirektiv om att de bilar som köps in till kommunen ska vara fossilfria ligger dessutom färdigt.

Ytterligare en nyhet som presenterades under seminariet var att Volvo Lastvagnar ställt som krav att de fordon som fraktar de Umeåtillverkade lastbilshytterna ska köras på gas, istället för fossila drivmedel. Det blir Sandahlsbolagen som tillhandahåller de gasdrivna lastbilarna, medan Gasum levererar gasen.


Kontakt