Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Kommunerna måste själva vara goda exempel”

Man som sitter på ett tåg och jobbar vid sin dator

Kommunanställda som väljer kollektivtrafik vid tjänsteresor, strategier för laddstolpar och utökad cykeltrafik. Så jobbar kommunerna för att minska utsläppen av växthusgaser.

Det är knappt tio år kvar till år 2030, då utsläppen av växthusgaser ska ha minskat med 70 procent jämfört med 2010, enligt ett nationellt satt mål. Men vad ska då kommunerna göra för att klara av att detta? Det var ämnet för en workshop som anordnades av Lycksele och Storumans kommuner, i samarbete med Fossilfria transporter i norr. Representanter från sex kommuner – Vännäs, Vilhelmina, Storuman, Lycksele, Malå och Norsjö – slöt upp för att diskutera åtgärder, möjligheter och hinder.

- En viktig sak som kommunerna kan göra är att vara en förebild. Man kan välja att köpa in elbilar till hemtjänst och andra verksamheter som kommunen driver. Att gå före och visa vägen är också en tydlig styrning, säger Jan Asplund, miljöinspektör i Norsjö och Malå.

Vikten av att fungera som förebild och att framhålla egna goda exempel underströks av flera deltagare under workshopen. I Storuman får numera de kommunala cheferna personliga busskort som de förväntas använda vid tjänsteresor i länet, exempelvis när de åker mellan de kommunala kontoren på orterna.

- Vi säger ofta i inlandet att vi är väldigt bilberoende och så är det ju - kommunen som organisation behöver också bilar för att vi ska kunna besöka brukare ute i byarna. Men sen är det ju väldigt mycket resor som vi faktiskt inte behöver göra med bil, och det är dem som vi i första hand måste kapa. Sen får vi fokusera på vad det finns för alternativ för de som måste köra bil – exempelvis miljövänligare bränslen, säger Erika Arklöf, projektledare i Storumans kommun.

I samtliga kommuner är utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar en aktuell fråga. Jimmy Lindberg, strateg och utredare på Storumans kommun, rådde alla kommuner att ta fram en egen laddstrategi - bland annat för att kunna visa energibolagen och andra externa aktörer att man har tänkt igenom saken. Hos kommunerna råder delade meningar om var ansvaret ska ligga för fler laddstolpar i länet, men Erika Hjukström, näringslivsstrateg i Sorsele, konstaterar att även om omställningen till eldrivna fordon bland inlandsborna går långsamt, så kommer allt fler besökare att komma körande med el- eller hybridbilar:

- Då har vi i kommunerna faktiskt inget annat val än att följa med i utvecklingen, om vi vill fortsätta att ha hit turister, säger Erika Hjukström.

Under workshopen redogjorde också Erika Arklöf för det pågående arbetet med utbyggnaden av cykelbanor i Storuman. Men att bygga för mindre biltrafik är inte alltid en lätt fråga för en kommun – många invånare vill och behöver använda sin bil, och helst vill man kunna parkera direkt utanför affärer och skolor. För att ställa om till ett minskat bilanvändande behöver därför en kommun kombinera flera olika åtgärder – som uppmuntrande kampanjer, bättre förutsättningar för att använda andra färdmedel och avgifter där det kan vara nödvändigt.

Lasse Brännström, klimatstrateg på Länsstyrelsen, tycker att den gemensamma träffen i Lycksele gav mycket inför det fortsatta projektarbetet:

- Dels kan kommunerna utbyta bra åtgärder som kan genomföras på hemmaplan, dels får man lära känna varandra för framtida kontakter. När man träffas och pratar så här, får kommunerna dessutom känna gemenskap i en tuff utmaning, och tillsammans prioritera viktiga förutsättningar för framgång.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss