Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

 • Reparation och upprustning av bygdegårdar
 • Inköp av utrustning
 • Förbättring av idrottsanläggningar
 • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte kan söka bygdemedel för:

 • Driftkostnader för byggnader
 • Inköp, drift eller underhåll av fordon
 • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
 • Investeringar som redan är genomförda

I Västerbottens län kan du söka bygdemedel inom berörd bygd i följande kommuner:

 • Bjurholm
 • Dorotea
 • Lycksele
 • Malå
 • Norsjö
 • Skellefteå
 • Sorsele
 • Storuman
 • Umeå
 • Vilhelmina
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Varje kommun har rätt att själv definiera vad som menas med begreppet berörd bygd. Alla kommuner utom två, Vindeln och Skellefteå, har valt att begreppet omfattar hela kommunen. Vad gäller Vindeln och Skellefteå kommun kan bygdemedel endast beviljas till investeringar i berörd älvdal.

Viktigt med koppling mellan kommunens handlingsplan och ansökningar

Kommunen ska för varje nytt år upprätta en handlingsplan för hur bygdemedlen ska användas under året. Handlingsplanen ska godkännas av Länsstyrelsen. Det ska finnas en klar koppling mellan handlingsplan och de ansökningar som beviljas bidrag.

Hur söker jag bygdemedel?

Ni söker bygdemedel med hjälp av e-tjänsten för föreningar, företag och offentliga aktörer Min ansökan. Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag, exempelvis bygdemedel.

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd har vi sammanfattat i skriften Min ansökan – manual och utbildningsmaterial. E-tjänsten och Manualen finner ni nedan.

Manual - Min ansökanPDF

Ansökan om bygdemedel ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari. I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas från den 1 februari, dock startar projektet då på egen risk.

Rekvisition lämnas på särskild blankett som finns att ladda ner på denna sida. Rekvirering sker maximalt tre gånger under projektets livslängd eller enligt beslutet. Till rekvisitionen bifogas kostnadssammanställning och fakturakopior. Alla fakturor måste vara ställda till stödmottagaren, avse beviljade projektaktiviteter och ha uppstått inom beslutad projekttid för att betraktas som stödberättigande. Om arbetsmoment inte hinns med inom projekttiden ska den sökande i god tid inkomma med ansökan om förlängd projekttid.

Rekvisitioner skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten via e-post eller brevledes.

Skicka anmälan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Rekvisition via e-post märks med ”Rekvisition bygdemedel”.

Skador på enskild egendom

Har din fastighet drabbats av någon skada till följd av vattenreglering ska du skicka din ansökan till Mark- och miljödomstolen, som beslutar i sådana ärenden.

Bidrag till samebyar

Samebyar som har berörts av utbyggnaden har möjlighet att ansöka om bygdemedel för investeringar som har till syfte att främja rennäringen. Länsstyrelsens naturvårdsenhet tar emot ansökningar och yttrar sig till Sametinget som är beslutande. För rennäringens bygdemedel finns riktlinjer framtagna av Sametinget. (Frågor gällande rennäringens bygdemedel besvaras av länsstyrelsens rennäringshandläggare).

Kontakt:

Karl-Göran Edstedt
Naturvårdsenheten
karl-goran.edstedt@lansstyrelsen.se
010-225 43 12

Har du frågor?

Om du har allmänna frågor kring bygdemedlen, eller frågor om din ansökan, rekvisition eller kommande utbetalningar, är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten.

Kontakt