Kompetensutveckling och rådgivning

Om du har företag inom besöksnäring, eller är jordbrukare som funderar på att diversiera ditt företag så kan du få rådgivning via Landsbygdsprogrammet till låg kostnad för dig. Även du som driver ett serviceställe kan få rådgivning.

Rådgivning till företag inom besöksnäring eller jordbruk

Rådgivningen kan innehålla:

 • Råd och förslag till åtgärder för fortsatt utveckling av företaget
 • Ekonomianalys av företagets möjligheter och behov
 • Drifts- och investeringskalkylering
 • Resultatbudget med företagets ekonomi
 • Kund- och marknadsanalys och marknadsföring

Tillsammans med rådgivaren bestämmer du vad ni ska fokusera på i ditt företag.

Ditt företag betalar 30 procent av den totala kostnaden. Rådgivaren fakturerar det ditt företag det ni ska betala. Den övriga delen fakturerar rådgivaren Länsstyrelsen.

Vilka företag kan få rådgivning?

 • Jordbruksföretag som vill bredda sin verksamhet.
 • Företag inom besöksnäringen. Det kan vara befintliga företag eller om ni som vill starta upp verksamhet. Företaget måste finnas på landsbygden för att få rådgivning.

Rådgivning till serviceställen

Har du butik, drivmedelsanläggning eller servicepunkt på landsbygden i Västerbotten? Då  kan du få rådgivning via Landsbygdsprogrammet.

Rådgivningen som erbjuds inom:

 • Affärsutveckling
 • Energikartläggning
 • Energirådgivning

Tillsammans med rådgivaren bestämmer du vad ni ska fokusera på i ditt företag.

Ditt företag betalar 30 procent av den totala kostnaden. Rådgivaren fakturerar det ditt företag det ni ska betala. Den övriga delen fakturerar rådgivaren Länsstyrelsen.

Vem kan få rådgivning?

Du som är servicegivare, med det avses aktörer som inryms inom ramen för kommersiell och viss offentlig service som tillhandahar:

 • ett mångsidigt utbud av dagligvaror. Med dagligvaror avses varor såsom livsmedel, drycker, tobak och hushållsartiklar som konsumenter köper flera gånger i veckan. Med mångsidigt avses ett utbud om minst 1000 olika artiklar varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, och grönsaker bör finnas representerade och/eller,
 • Drivmedel, det vill säga en drivmedelsanläggning.
 • Du ska också bedriva din verksamhet i fasta lokaler där produkterna ska finnas till försäljning på åretruntbasis.

Kontakt