Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lodjur. För jakten finns särskilda regler.

Licensjakt 2019

Lodjursjakten avslutades 6 mars 2019 då 16 djur fällts.

Jakten 2019 bedrevs i två jaktområden:

  • Västra området - 9 tilldelade lodjur
    Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea
  • Sydöstra området - 7 tilldelade lodjur
    Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vännäs och Nordmaling

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Du måste anmäla fällt eller påskjutet lodjur till Länsstyrelsen. Anmäl på telefon 010- 225 41 15.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Regler för årets licensjakt

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut om licensjakt på lodjur för 2019PDF

Kort om reglerna:

  • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna.
  • Hund får användas vid jakt.
  • Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten. Ska fälla användas finns särskilda villkor i Länsstyrelens beslutPDF. Fällan ska anmälas till Länsstyrelsen.
  • Motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Läs mer om vad som gäller i Länsstyrelsens beslutPDF. Vi påminner om regler för att medföra vapen på terrängfordon.

Kontakt

Linda Backlund

Rovdjursförvaltare

Lars Dahlberg

Jakthandläggare

Hanna Johansson Jänkänpää

Jakthandläggare