Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om tillstånd för jakt för älg. Tillstånden gäller i Norrbottens län, Västerbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • Fast bosatta i Sverige
 • Svenska medborgare
 • Du som äger fastighet i Sverige
 • Du som arbetar i Sverige
 • Du som driver företag i Sverige

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du:

 • Köpa och aktivera jakttillstånd
 • Rapportera jakt
 • Få mer information om jakttryck

Förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats

För dig som ska jaga smålvilt

Jakttider 2018/2019

25 augusti–15 mars
25 augusti–15 september företräde för jägare fast boende i Sverige
16 september–15 mars för alla

Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten är uppdelad i 182 jaktområden.

Jaktkarta norra VästerbottenPDF (PDF)

Jaktkarta södra VästerbottenPDF (PDF)

Jaktområdena är namngivna med en bokstavs- och sifferkombination. Bokstäverna återspeglar inom vilken samebys marker som området ligger:

 • G - Gran sameby
 • R - Rans sameby
 • U - Umbyns sameby
 • VA - Vapsten sameby
 • VN - Vilhelmina norra sameby och
 • VS - Vilhelmina södra sameby

Inom varje samebys gränser är jaktområdena numrerade från 1 och uppåt. Områdena är oftast mellan 2000 och 15 000 hektar stora. I Gran och Ran samebyar är jakten uppdelad i fler och mindre områden än i övriga länet.      

Digitala kartor över jaktområden finns iförvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats. Där finns också information om vilka områden där jakten är avlyst.

Ladda ner GIS-skikt:

GIS-skikt

Område

.gdb-fil

.gpx-fil

Västra delen Gran

G_vastra.gdböppnas i nytt fönster

G_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Gran

G_ostra.gdböppnas i nytt fönster

G_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Ran

R_vastra.gdböppnas i nytt fönster

R_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Ran

R_ostra.gdböppnas i nytt fönster

R_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Umbyn

U_vastra.gdböppnas i nytt fönster

U_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Umbyn

U_ostra.gdböppnas i nytt fönster

U_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Hela Vapsten

VA.gdböppnas i nytt fönster

VA_2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Vilhelmina norra

VN_vastra.gdböppnas i nytt fönster

VN_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Vilhelmina norra

VN_ostra.gdböppnas i nytt fönster

VN_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Västra delen Vilhelmina södra

VS_vastra.gdböppnas i nytt fönster

VS_VASTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

Östra delen Vilhelmina södra

VS_ostra.gdböppnas i nytt fönster

VS_OSTRA2015.gpxöppnas i nytt fönster

De nedladdningsbara filerna är döpta efter vilken sameby som jaktkartorna täcker. Jaktområdena är uppdelade i en fil för västra respektive östra området i varje sameby. Det finns ett visst överlapp mellan de västra och östra områdena.

Återförsäljare av jaktkort för småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen.

Kommun

Kontakt

Sorsele kommun


Ammarnäs Fiskecentrum

Box 9

924 22 AMMARNÄS

Telefon: 0952-602 00

Mobil: 073-376 18 97

Storumans kommun


Utrustad.se Sport & Outdoor

Järnvägsgatan 19

923 31 STORUMAN

Telefon: 0951-200 20

Slussfors Boa

Skogsvägen 2

923 97 SLUSSFORS

Telefon: 0951-501 70

Cykel & Fiskecenter i Hemavan

Renstigen 1

920 66 HEMAVAN

Telefon: 0954-40 05 11

Vilhelmina kommun


Vilhelmina turistbyrå

Tingsgatan 1

912 33 VILHELMINA

Telefon: 0940-398 86

C&M Fiskecentrum Kultsjödalen

Saxnäs 38

910 88 SAXNÄS

Telefon: 0940-70044

Grönfjälls fritidsby

Grönfjäll 101

923 95 Kittelfjäll

Telefon: 0940-87019

Dorotea kommun


Sport och fritid Dorotea

Storgatan 43

917 32 DOROTEA

Tel: 0942-100 73

070-685 25 86

Nynäs jakt & fiskecamp

Storbäck 81

917 99 DOROTEA

Telefon: 070-581 32 73

Borgafjäll Lanthandel

Centrumvägen 18

917 04 BORGAFJÄLL

Telefon: 0942-420 21

076-783 95 44

Umeå kommun


Jaktia i Umeå

Parkgatan 2

903 27 Umeå

Telefon: 0901-323 00

Skellefteå kommun


Cykel & Fiskecenter

Södra järnvägsgatan 47

931 32 SKELLEFTEÅ

Telefon: 0910-777 940

Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande.

Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd. Jaktcamper anmäls till Länsstyrelsen senast ett dygn i förväg.

Anmälan kommer att skickas till Tor Larsson på Länsstyrelsen Västerbotten. Kontakta Tor Larsson, 070-318 80 42 vid frågor. Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.


Tältning inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, liksom uppställning av tält - ett eller flera - med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter kräver Länsstyrelsens godkännande. Jakträtten kan gå förlorad om man utnyttjar en jaktcamp som inte har erforderligt tillstånd. Jaktcamper anmäls till Länsstyrelsen senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Om du vill kan du ladda ner ansökan och skicka den digitalt eller per post.

Anmälan om jaktcampPDF

Skicka anmälan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

 • Högsta jakttryck under jaktsäsongen 2018/2019 är tre jaktmandagar per kvadratkilometer.
 • Endast jägare med kommunårskort kan jaga på områden avlysta på grund av högt jakttryck.
 • Vi har även en begränsning i antalet jägare per dag i respektive jaktområde. Detta för att skapa en trevlig jaktupplevelse och en säker jakt. Målet är antalet tillåtna jaktkort per dag motsvarar cirka en jägare per 500 hektar.

Länsstyrelsen inventerar förekomsten av ripor i fjällen. Inventeringen för 2018 visar att både tätheter och reproduktion har förbättrats. Efter två lågår har beståndet ökat och närmar sig ett medelår.

2017 års ripinventering

Vi kunde konstatera att tätheten av ripor var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen var också lägre än förra säsongen. Det är andra året med täthet och reproduktion betydligt under medelåret.  2017 var ett lågår med en låg täthet av ripa, begränsningar av tillåtet jakttryck skedde därför. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna variera men det är generellt väl utvuxna kycklingar.

2016 års ripinventering

Vi kunde konstatera att tätheten var lägre än förra jaktåret. Reproduktionen var inte lika hög som förra säsongen. Det var ett år med täthet och reproduktion under medelåret, det var dock inget riktigt lågår. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierade men det var generellt väl utvuxna kycklingar.

2015 års ripinventering

Vi kunde konstatera att tätheten var god, kanske med en mindre minskning jämfört med förra jaktåret. Reproduktionen har inte varit lika hög som förra säsongen, det fanns dock en hel del äldre fågel från tidigare säsonger. Vi fick även rapporter att storleken på ripkycklingarna varierar. En del kycklingar var väl utväxta men det fanns även mindre kycklingar antagligen från omlagda kullar.

2014 års ripinventering

Resultaten visade att en fortsatt ökning av har skett under 2014 ripbeståndet i inventeringsområdena både i södra och norra delen av länet. Från mycket låga siffror under 2012, en ökning 2013 så låg tätheten på siffor med goda beståndstätheter inför årets jaktsäsong. Detta förklaras framförallt av en mycket bra föryngring med stora kullar av ungfågel. Få och stora kullar innebär vanligen att det är lättjagat (lätt att hitta stora kullar jämfört med ensamma fåglar eller mindre ansamlingar av fåglar).

Årets beståndssiffror gav god grund för ripbestånden de kommande åren.

Närmare anknytning till Sverige - Close ties to Sweden

Du som har en nära anknytning till Sverige kan ansöka om företräde att jaga småvilt på statens mark i fjällen från och med 25 augusti.

Du kan ha nära anknytning genom att:

 • äga fastighet
 • ha anställning i Sverige
 • bedriva näringsverksamhet i Sverige

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå


Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Bestämmelser för älgjakt

Du som är fast bosatt ovan odlingsgränsen kan ingå i jaktlag som jagar älg på statens mark i fjällen.

För dig som ska jaga älg

Jakttider 2018

3–9 september
14–16 september
12–14 oktober
19–21 oktober

Avgift för älgjakt på statens mark

Grundavgiften för jaktåret 2018 är 1 500 kr för tilldelat djur. Avgift för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr). Avgift för kalv tillkommer: 100 kr för kalv.

Renskötande samers jakträtt

Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer. Enligt gamla överenskommelser nyttjar samerna inte sin jakträtt på den upplåtna marken då älgjakt bedrivs där av andra. Om jakt ska ske vid samma tillfälle kontaktas berört jaktlag.

Tillsyn av smålviltjakt i fjällen

Bestämmelser kring björnjakt

Följande gäller för vem som får jaga björn på statens mark i fjällen:

 • Du som bor i en fjälllkommun kan få enskilt jakttillstånd
 • Har du enskilt jakttillstånd får du bjuda in högst två personer som gäster i jakten
 • Arrangerar du jakt för personer boende utanför fjällkommun ska du som är arrangör vara registrerad hos Länsstyrelsen som medlem i älgjaktslag eller tillhörig sameby
 • Ortsbojaktlag får jaga björn på de tider älgjakt upplåts

Villkor upplåtelse björnjakt på statens mark i sin helhetPDF

Stör ej renskötseln

När du jagar i fjällen ska du ta hänsyn till rennäringen. Ta kontakt med berörd sameby vid varje jakttillfälle innan jakt för att undvika att störa renskötseln.
Hade du jakttillstånd för björn 2017? * (obligatorisk)
Hade du jakttillstånd för björn 2017?


Jaktområden
Ange jaktområden du söker för. Maximalt 15 småviltsjaktområden inom Gran och Rans samebyar samt inom övriga samebyar, maximalt 10 småviltsjaktområden enligt jaktkarta efter småvilt utgiven 2016 eller 2017. De föreslagna områdena ska ligga som ett sammanhållet område för att skapa förutsättningar till effektiv björnjakt.

OBS!
Ansökan vara inne senast 1 juni. Ansökan som kommer in efter detta datum tas ej upp för behandling. Ansökan är bindande vilket innebär att avgift ska betalas även om tillståndet inte utnyttjas. Tillstånd för björnjakt på kronomark ovan odlingsgränsen är förbehållen personer boende i fjällkommun i Västerbottens län.

Om du hellre vill ha blanketten i PDF format och skicka in till Länsstyrelsen så hittar du den nedan:

Ansök om björnjaktPDF

Skicka anmälan

 • Skicka din anmälan digitalt till (e-postadress)

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt

Torleif Eriksson

Naturvårdsenheten