Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Så mycket kan du få i stöd

I Västerbottens kustbygd kan du få 40 procent av i dina utgifter i stöd för att öka konkurrenskraften. I inlandet kan du få 50 procent i stöd till verksamhet som leder till betesdrift och öppethållande av odlingsmarkerna. Utgifterna måste vara minst 100 000 kronor för att du ska kunna få möjlighet till stöd.

Maximalt stödbelopp är 3 miljoner kronor under 3 år. För energi och klimat gäller också 40 procent i bidrag men 1 miljoner kronor som högsta belopp.

Regionala prioriteringar

Prioriteringar som ligger till grund för vilka ansökningar som godkänns hittar du i vårt handlingprogram.

Handlingsprogram för Landsbygdsprogrammet med havs- och fiskeriprogrammet i Västerbotten

Våra prioriteringar för investeringsstödet inom jordbruk och trädgård hittar du under punkt 6.1, 6.2, 6.3 och 8.2 samt i bilagorna 6, 7, 8 och 18.

Kontakt