27 feb 2020 klocka 17.30 - 20.00

Hästen – en under­skattad resurs för naturbetes­markerna!

Hästen behöver betet och betet behöver hästen!

Naturbetesmarkerna har stora natur- och kulturhistoriska värden och är viktiga eftersom de är så artrika. Idag finns stora arealer värdefull naturbetesmark som riskerar att växa igen när antalet nötkreatur minskar. Samtidigt hålls många hästar i rastfållor och/eller enbart på åkerbeten under sommarhalvåret. Skulle fler hästar beta naturbetesmark får vi ett öppnare och artrikare landskap, välmående hästar samtidigt som det kan vara till en ekonomisk fördel för hästägarna.

Margareta Bendroth, hästrådgivare och mångårig uppfödare berättar om fördelarna med att låta hästar beta naturbetesmarker och även om resultaten från ett spännande betesförsök med hästar där man testade smaklighet och produktion. Hon ger också råd och tips vad man ska tänka på före och under betesperioden. Hanna Lindgren, betesmarkssamordnare Länsstyrelsen, medverkar och berättar bland annat om betesförmedlingen i länet.

Program

17.30–17.40 Välkomna! Hanna Lindgren, Betesmarkssamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten

17.40-18.30 Hästen – en resurs på naturbetesmarker – Margareta Bendroth, hästrådgivare

18.30-18.45 Kaffe och smörgås

18.45-ca 20.30 forts. Hästen en resurs på naturbetesmarker

Välkommen!

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 februari klockan 23.55.

VAR: Cafeterian på Hippologum, Umeå

KOSTNAD: Gratis, vi bjuder på kaffe och smörgås

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 feb 2020

Kontakt

Hanna Lindgren

Handläggare betesförmedling