30 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Pornografi - vår tids största jämställdhets­politiska utmaning?

Talita/Reality Check, UNIZON, Sveriges Kvinnolobby och Another Development Foundation bjuder tillsammans med Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten in till konferens om porrens skadeverkningar. Vi vänder oss speciellt till dig som är politiker, beslutsfattare eller chef i ledande ställning.

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. En ny kartläggning från Talita visar hur unga tjejer lockas att medverka till pornografiskt material, och hur gränserna mellan pornografi och prostitution luckras upp. Landets kvinno- och tjejjourer möter allt oftare tjejer som utsatts för sexuellt våld med inspiration från pornografin. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin. Det behövs ett samlat ansvar för att motverka pornografin och dess skadeverkningar på alla samhällsnivåer.

Missa inte ett unikt tillfälle att lyssna till några av de främsta experterna och mest inspirerande talarna på området berätta om pornografins konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att lösa en av vår tids stora folkhälsoproblem och största jämställdhetspolitiska utmaning.

Talare

OLGA PERSSON, Generalsekreterare, Unizon

CLARA BERGLUND, Generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

MEGHAN DONEVAN, Ledare forskning och förebyggande arbete, Talita

DANIEL ISRAELI, Ambassadör, Reality Check, Talita

PAULINA BENGTSSON, Sakkunnig människohandel/prostitution, Novahuset

MIKIS KANAKARIS, Verksamhetsledare, 1000 möjligheter m.fl.

Vi bjuder på fika så kom ihåg att ange i anmälan om du har några allergier.

Då antalet platser är begränsade förbehåller sig arrangörerna rätten att fördela dessa.

VAR: Umeå Folkets Hus

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 17 jan 2020

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 januari klockan 23.55.

Kontakt