05 nov 2019 klocka 09.30 - 15.30

Det goda kontrollmötet

Livsmedelslagstiftningen i Sverige/EU ställer en rad krav på företagare som tillhandahåller livsmedel.


När livsmedelskontrollen är som bäst ställer inspektören både tydliga krav och agerar bollplank till livsmedelsföretaget för att hjälpa till med att uppnå avsedd effekt – säker mat och rätt märkta produkter.

Men hur når vi dit? Länsstyrelsen har uppgiften att samordna livsmedelskontrollen i länet och vill nu träffa både länets kommunala livsmedelsinspektörer och -företagare.

Syftet med dagen är att diskutera det goda kontrollmötet som handlar om förtroende för båda målgrupperna inom våra olika ansvarsområden. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Målgrupper för dagen

Livsmedelsföretagare exempelvis förädlare, restautörer mfl. - de som arbetar med livsmedel i någon form och får kontroll av kommunerna samt kommunernas livsmedelsinspektörer

ProgramPDF

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 oktober klockan 23.55.

VAR: Stiftsgården i Skellefteå

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Anordnas inom ramen för projektet Matkompassen - mer mat från Västerbotten. Sen avanmälan debiteras.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 okt 2019

Kontakt