18 nov 2019 klocka 08.30 - 17.00

Praktisk GIS-workshop för att göra bedömningar kring skyfall, översvämning, skred och erosion

Varmt välkommen på workshop där du får lära dig att arbeta praktiskt med GIS-underlag för att göra klimatanpassningsanalyser.

Temat för workshopen är bland annat kopplat till nya PBL-ändringen, där det bland annat står att;

”..kommunerna i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra…”

Workshopen riktar sig till dig som arbetar inom fysisk planering/stadsplanering, teknik, klimat- eller GIS-samordning. Vi hoppas under workshopen att inspirera och tillsammans med dig utveckla en metod att bedöma och analysera förutsättningar, utifrån tillgängligt GIS-underlag som kopplas till skyfall, översvämning, erosion och skred.

Vi arbetar i mindre grupper med lokala fallstudier. Under heldagen finns dessutom tid att ställa frågor och diskutera data och analyser med representanter från bl.a. Lantmäteriet, MSB, SGI, samt personal från Länsstyrelsen Västerbotten och Västernorrlands Län.

Vi ser gärna att flera deltagare från samma kommun deltar, förslagsvis från olika avdelningar, för att underlätta lokal förankring och framtida samarbete.

Workshopen arrangeras av arbetsgruppen ”Geodata för klimatanpassning – praktisk träning” med syfte att ta fram ett koncept som kommuner kan använda sig av när de gör bedömningar med GIS-underlag kopplat till översvämning och skyfall, samt förutsättningar för skred och erosion. I arbetsgruppen ingår Lantmäteriet, MSB, Trafikverket, Boverket, SGI och SGU och Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Västmanland och Uppsala län. Arbetsgruppen är knuten till Myndighetsnätverket för klimatanpassninglänk till annan webbplats.

Sista anmälningsdag var den 21 oktober klockan 23.55.

VAR: Folkets hus, Umeå

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 okt 2019

Kontakt