24 sep 2019 klocka 08.45 - 15.00

Bröd och spannmålsdagen

Bagare i Västerbotten önskar mjöl med god kvalitet och gärna mjöl som odlats i länet. Vad kan vi odla här i Västerbotten och vad finns det för möjlighet att förädla spannmål i länet?

Under en heldag i september hoppas vi att spannmålsodlare/bönder och bagare samt alla som är intresserade av förädling av spannmål i Västerbotten vill träffas och diskutera hur vi kan påbörja resan att bli självförsörjande på bröd i länet. Vad är möjligt hos oss?

Dagen arrangeras inom ramen för projektet Matkompassen -mer mat från Västerbotten.

Program

8.45 Kaffe och smörgås serveras. Länsstyrelsen Västerbotten.

9.15 Välkommen -Matkompassen mer mat från Västerbotten. Stina Fernerud, Länsstyrelsen Västerbotten

9.30 Västerbottens 4 sädesslag – vete, korn, havre och råg. Lars Ericsson, Länsstyrelsen Västerbotten

10.15 Brödets historia från dåtid till framtid.
Maria Sitell, Brödinstitutet.

11.00 Från odling och förädling till paketering och försäljning. Kerstin Björklund, Warbro kvarn.

11.45 Lunch

12.45 Workshop - matchning spannmål och bagerimjöl. Östen Holmström inleder workshopen och berättar om försök att odla kulturspannmål i Överklinten, hur har det gått?

14.30 Summering av dagen. Kaffe serveras.

15.00 Vi avslutar.

Program för utskriftPDF

Anmäl dig

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 23 september klockan 10.00.

VAR: Överklintens kvarn och konferens, Kvarnvägen 22, Robertsfors

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Utebliven avanmälan debiteras med 250 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 sep 2019

Kontakt