25- 26 sep 2019 klocka 11.00 - 15.00

Fyrlänskonferens: Brottsförebyggande-, ANDTS- & tillsynsarbete

I september bjuder länsstyrelserna i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland tillsammans med CAN in till fyrlänskonferens rörande alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS- samt brottsförebyggande frågor. Vi inleder som vanligt med att få en gemensam kunskapspåfyllnad. I år välkomnar vi Lisa Harryson som berättar om det folkhälsoprojekt som bedrivs i Västerbotten samt belyser hur ANDTS-, tillsyns- och brottsförebyggande frågor knyts samman i folkhälsoarbetet. Vi välkomnar Tony Nilsson som kommer presentera hur kommuner kan använda sig av preventionsindex för att kartlägga och planera sina insatser - något som är viktigt oavsett inom vilket sakområde vi arbetar.

Under årets fyrlänskonferens inför vi några nyheter i programmet baserat på de utvärderingar som tidigare inkommit. Efter många år i Lycksele har vi nu valt att variera ort, just detta år välkomnar vi er till Skellefteå. Konferensen kommer erbjuda en mängd olika seminariespår med både nationella och lokala exempel att välja på, vilket förhoppningsvis ska bidra till att alla deltagare hittar ny och intressant kunskap att ta med sig hem till den ordinarie verksamheten. Under slutet av konferensen erbjuds dessutom möjlighet till utbyte mellan oss verksamma i respektive län.

Målgrupp för konferensen är kommunala alkohol- och tobakshandläggare, ANDTS-samordnare, brottsförebyggande samordnare samt poliser.

Konferensen bekostas av Länsstyrelserna. Begränsat antal plaser, vi förbehåller oss rätten att fördela platserna.

Det finns 44 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 9 september klockan 23.55.

Deltar: * (obligatorisk)
Deltar:


Behov av övernattning? * (obligatorisk)
Behov av övernattning?


Val av seminariepass dag 1 * (obligatorisk)
Val av seminariepass dag 1Val av seminariepass 1, dag 2 * (obligatorisk)
Val av seminariepass 1, dag 2Val av seminariepass 2, dag 2 * (obligatorisk)
Val av seminariepass 2, dag 2Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Medlefors kursgård, Skellefteå

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 sep 2019

Kontakt