06 nov 2018 klocka 08.30 - 16.00

Tobaksfria barn och unga - barns rätt är vuxnas ansvar

Barns rätt och möjligheter till en tobaksfri uppväxt är beroende av vuxenvärldens insikter och ansvarstagande. Det handlar om lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning. Om samverkan, tillgång till tobaksavvänjning och evidensbaserade metoder för att förebygga tobaksbruk. 

Under dagen får du kunskap, inspiration och verktyg – anpassad till ditt perspektiv – i ditt dagliga arbete som politiker, tjänsteperson, skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksam inom ideella sektorn, förälder och människa för att kunna göra skillnad.

VAR: Umeå Folkets Hus

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 okt 2018

Kontakt