Regionala företagsstöd

Länets företag kan få stöd för att få en långsiktig lönsamhet, tillväxt och varaktiga arbetstillfällen.

Möjligheten att ansöka om regionala företagsstöd för 2018 är över. Från och med 1 januari 2019 hanterar Region Västerbotten ansökningar och utdelning av stöden.

Från den 14 januari 2019 kan du läsa om stöden på Region Västerbottens webbplats.

Region Västerbottens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt