Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna statens insatser för integration, med särskild hänsyn till barnens bästa. Vårt integrationsarbete utförs främst i samarbete med kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. Vi arbetar både nationellt, regionalt och lokalt.

Så här arbetar vi med integration:

  • Hjälper kommuner att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och ensamkommande barn.
  • Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet för nyanlända personer, som till exempel svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering.
  • Fördelar statsbidrag till kommunerna för att underlätta bosättning, skapa beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.
  • Samordnar tidiga insatser för asylsökande personer och fördelar statsbidrag till kommuner och organisationer i civilsamhället.
  • Följer upp regionala och kommunala insatser för nyanlända personer och ensamkommande barn.

Kontakta oss

Anna Danielsson

Bitr. enhetschef Social hållbarhet

Särskild sakkunnig Integration

anna.danielsson@lansstyrelsen.se

010-225 45 36

 

Elin Eriksson

Integrationsstrateg

elin.e.eriksson@lansstyrelsen.se

010-225 43 24

Ansvarig i kommunerna: Bjurholm, Åsele och Vännäs

 

Maria H Andersson

Integrationsstrateg

maria.andersson@lansstyrelsen.se

010-225 45 35

Ansvarig i kommunerna: Nordmaling, Robertsfors och Umeå

 

Rebecka Marcusson

Integrationsstrateg

rebecka.marcusson@lansstyrelsen.se

010-225 43 33

Ansvarig i kommunerna: Vilhelmina, Dorotea och Storuman

 

Therese Bjursell Lodesjö

Processledare Integration

therese.bjursell@lansstyrelsen.se

010-225 43 22

Ansvarig i kommunerna: Vindeln, Sorsele och Lycksele

 

Tomas Holmberg

Integrationsstrateg

tomas.holmberg@lansstyrelsen.se

010-225 43 27

Ansvarig i kommunerna: Malå, Norsjö och Skellefteå

 

Inga-Lill Nordström

Integrationsstrateg

inga-lill.nordstrom@lansstyrelsen.se

010-225 43 46

Kontakt