Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevosolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär dessutom att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens hemsida.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena om omfattas av sevesolagen i bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning 2015:236 på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Anmälan enligt sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om anmälan enligt Sevesolagen

Anmälan enligt Seveso på MSB:s webbplats
länk till annan webbplats

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Kommun

Företag/Verksamhet

Senaste besök

Kravnivå

Länsstyrelsens diarienummer

Lycksele

Kristinebergsgruvan

2018-03-15

Lägre

​458-8451-2017

Lycksele

Sweroc

2017-09-12

Lägre

458-8118-2017

Norsjö

Maurlidengruvan

2018-10-25

Lägre


Skellefteå

Air Liquide Gas AB

2015-11-26

Lägre

456-8669-2015

Skellefteå

Almer Oil & Chemical Storage AB

2018-05-17

Högre

458-521-2018

Skellefteå

Bolidens Anrikningsverk

2018-05-29

Högre

458-2707-2018

Skellefteå

Boliden Mineral AB/Rönnskärsverket

2017-09-22

Högre

458-9631-2017

Skellefteå

Björkdalsgruvan

2016-04-19

Högre

458-3173-2016

Skellefteå

EPC Sverige AB/Björkdalsgruvan

2016-04-19

Lägre

458-3175-2016

Skellefteå

Forcit Sweden AB

2016-10-25

Lägre

458-7414-2016

Skellefteå

Kankbergsgruvan

2017-05-08

Lägre

458-3293-2017

Skellefteå

Renströmsgruvan

2018-05-24

Lägre

​458-4761-2018

Skellefteå

Wibax AB

2018-02-28

Högre

458-522-2018

Storuman

Dragon mining/ Svartlidengruvan

2018-05-23

Högre

458-2704-2018

Storuman

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8117-2017

Umeå

EPC Sverige AB, Brattby

2016-04-20

Lägre

458-4997-2016

Umeå

Cirkel K, terminal 1

2017-10-24

Högre

458-8450-2017

Umeå

Cirkel K, teminal 2

2017-10-24

Högre

458-8450-2017

Umeå

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-7767-2017

Vindeln

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8120-2017

Åsele

Swerock AB

2017-09-12

Lägre

458-8119-2017

 

Kontakt

Åsa Engman Ölund

Miljöhandläggare Seveso och prövning

Linnea Melin

Miljöhandläggare Seveso och tillsyn