Fiske och fiskodling

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag samt till hamnar med yrkesfiske. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För att bedriva ett yrkesmässigt fiske på allmänt vatten krävs en personlig yrkesfiskelicens. Vill du bedriva yrkesfiske ska du ansöka skriftligt om yrkesfiskelicens.

Yrkesfiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Yrkesfiske i Västerbotten

I Västerbotten bedrivs yrkesmässigt fiske av cirka 25 fiskare med fiskelicens. Viktigare fiskarter för näringen är lax, sik, abborre, siklöja och strömming.

Den snabbt växande sälstammen medför stora skador på redskap och fisk. Fiskets bedrivande påverkas därför starkt och innebär att lönsamheten försämras. Trots en stark priskonkurrens från odlad fisk finns alltjämt en stor efterfrågan på fisk från Västerbottenskusten.

Företagsstöd till fiskerinäringen

Inom det nya Havs- och fiskeriprogrammet (2014-2020) finns möjligheter att söka EU-stöd för investeringar inom fiske, vattenbruk och beredning och saluföring

Stöden avser investeringar i:

  • Fiske.
  • Beredning, saluföring, direktförsäljning.
  • Kompletterande verksamhet som till exempel sportfisketurism och resturanger.
  • Vattenbruk.

Länsstyrelsen kommer att besluta om alla företagsstöd och om stöd till investeringar i fiskehamnar.

Ansök på jordbruksverket.se

Mer information om stödmöjligheter inom Havs- och fiskriprogrammet finns på:

Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

(Ansökan görs sedan under "Mina sidor")

Utanför Havs- och fiskeriprogrammet kan stöd även sökas för direkta företagssatsningar inom fisketurism. För ansökningar om stöd som gäller satsningar inom fisketurism hänvisas till enheten för Regional tillväxt, telefon 010-225 40 00 eller via e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se

Kontakt

Ulf Carlsson

Naturvårdsenheten

Torleif Eriksson

Naturvårdsenheten