Skarvjakt

Skarven har ökat kraftigt under de senaste årtiondena och på vissa platser ställer den till med stora problem för yrkesfisket.     

Länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt på storskarv för att värna yrkesfisket. Beslut om skyddsjakt är förenat med ett antal villkor som den som jagar måste följa. Ett krav är att årligen rapportera in antal fällda fåglar till Länsstyrelsen.

Kontakt

Lars Dahlberg

Naturvårdsenheten

Hanna Johansson Jänkänpää

Jaktfrågor