Lodjursjakt

2018 års licensjakt på lodjur är avslutad.

Licensjakt

Beslut om licensjakt på lodjur för 2018PDF

Kort om reglerna kring jakten

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur ska göras till Länsstyrelsen på telefon 010- 225 41 15.

Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Jägarna ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Hund får användas vid jakt efter lodjur enligt beslutet fram till och med 15 april 2018 eller till dess jakten avlyses i jaktområdet.

Motordrivet fordon får endast användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Läs mer om vad som gäller i Länsstyrelsens beslut.

Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten. Ska fälla användas finns särskilda villkor i Länsstyrelens beslut. Fällan ska anmälas till Länsstyrelsen.

Västra området: Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea.

Östra området: Malå, Lycksele, Åsele, Norsjö, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling.

Rovbase

Rovbase.se är en databas för rovdjursförekomst som är till för allmänheten. Här finns information om döda rovdjur men också om rovdjursförekomst. 

För förekomst är databasen inte komplett men det ger ändå en bra bild över rovdjursförekomsten. För mer information, kontakta Länsstyrelsen.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jakthandläggare

Ellinor Sahlén

Jakthandläggare

Linda Backlund

Rovdjursförvaltare