Lodjursjakt

Här hittar du information om jakt på lodjur. För jakten finns särskilda regler.

Licensjakten 2019 är avslutad

Licensjakt genomförs för att minska de problem som lodjur kan orsaka för rennäringen.

Årets licensjakt pågick 1–6 mars i två områden där 16 djur fick fällas. Jakten gick mycket fort och totalt fälldes 17 djur efter en överskjutning, tio hanar och sju honor.

Kommunerna Malå, Norsjö och Skellefteå var undantagna från jakten eftersom lodjuren är få i denna del av länet. 

Jaktområden 2019:

  • Västra området, 9 tilldelade lodjur
    Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea
  • Sydöstra området, 7 tilldelade lodjur
    Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vännäs och Nordmaling

Rapportera fällt eller påskjutet lodjur

Du måste anmäla fällt eller påskjutet lodjur till Länsstyrelsen. Anmäl på telefon 010- 225 41 15.

Information om hur många djur som återstår

Du ska hålla dig informerad om hur många djur som återstår att fälla. Information om antal fällda djur finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Regler för årets licensjakt

Reglerna i sin helhet hittas i beslutet:

Beslut om licensjakt på lodjur för 2019PDF

Kort om reglerna:

  • Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna.
  • Hund får användas vid jakt.
  • Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten. Ska fälla användas finns särskilda villkor och fällan ska anmälas till Länsstyrelsen.
  • Motordrivet fordon får användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Vi påminner om regler för att medföra vapen på terrängfordon.

Kontakt

Linda Backlund

Rovdjursförvaltare

Lars Dahlberg

Jakthandläggare