Lodjursjakten 2018

Den 12 februari beslutade Länsstyrelsen om licensjakt efter lodjur. Beslutet innebär att 16 lodjur får fällas, varav 6 djur i det västra området och 10 djur i det östra området.

Jakttiden pågick från 1 mars till och med 15 april 2018.

Läs mer om licensjakten i det fullständiga beslutet genom att klicka på länken nedan:

Beslut licensjakt lodjur 2018 i VästerbottenPDF

Kort om reglerna kring jakten

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur ska göras till Länsstyrelsen på telefon 010- 225 41 15

Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår. Information om detta finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Hund får användas vid jakt efter lodjur enligt beslutet fram till och med 15 april 2018 eller till dess jakten avlyses i jaktområdet.

Motordrivet fordon får endast användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Läs mer om vad som gäller för motordrivet fordon i Länsstyrelsens beslut!

Fångstredskap

Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten efter lodjur 2018. Ska fälla användas måste villkoren i beslutet följas och fällans ska anmälas till länsstyrelsen senast den 28 februari.

Områdesindelning i Västerbotten 2018

Västra området: inom fjällkommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. Högst 6 st djur.

Östra området: inom kommunerna Malå, Lycksele, Åsele, Norsjö, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling. Högst 10 st djur.

Jakttid Jakt med vapen är tillåten från och med 1mars 2018 till och med 15 april 2018.

Rovbase

Rovbase.se är en databas för rovdjursförekomst som är till för allmänheten. Här finns information om döda rovdjur men också om rovdjursförekomst. 

För förekomst är databasen inte komplett men det ger ändå en bra bild över rovdjursförekomsten. För mer information, kontakta Länsstyrelsen.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jakthandläggare

Ellinor Sahlén

Jakthandläggare

Linda Backlund

Rovdjursförvaltare