Fiska i fjällen

Vill du fiska i fjällen? För att fisket ska vara långsiktigt hållbart finns olika fiskeregler och lokala fiskebestämmelser som du behöver hålla dig till.

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskeregler och andra bestämmelser

Allt fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både generella fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Förbud att fiska 15 september - 15 oktober

Det är förbjudet att fiska i strömmande vatten från 15 september till och med 15 oktober. Detta för att skydda öringen som har sin lekperiod då.

Fiskekort

Köp fiskekort för statens vatten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i förvaltningssystemet NatureIT eller av lokala återförsäljare.

Köp fiskekort i NatureITlänk till annan webbplats


Tabell över återförsäljare av fiskekort i Västerbotten, indelat efter kommun

Kommun

Återförsäljare

Dorotea

Sport o Fritid Dorotea

Nynäs Jakt & Fiskecamp, Storbäck

ICA Borgafjäll

Umeå

Blixt-Sport

Skellefteå

Cykel & fiskecenter

Sorsele

Ammarnäs Guidecenter

Ammarväs Wärdshus/Fiskecentrum Ammarnäs

Vindelfjällens naturum i Ammarnäs

Sorsele Fiskecentrum/Vindelälvens Turistbyrå

Storuman

Cykel & fiskecenter, Hemavan

Gränslöst köpcenter, Hemavan

FiskecentrumTärna/Turistbyrån

Slussforsboa

TärnaVilt, Joesjö

Utrustad, Storuman

Vindelfjällens naturum i Hemavan

Vilhelmina

Fiskecentrum Saxnäs

Fiskecentrum Vilhelmina/Grönlunds jakt & fiske Fiskecentrum

Fiskecentrum Saxnäs

Hotel KlimpfjällVojmådalen/Grönfjälls Fritidsby
Ulf Kanon, Marsliden
Vilhelmina Turistbyrå

Kvoterade vatten

I statens kvoterade vatten har Länsstyrelsen valt att begränsa antalet fiskedygn. Vi utfärdar särskilda tillstånd för dessa sjöar och vattendrag.

Ansök om tillstånd att fiska i kvoterade vatten

Du kan ansöka på webben eller via ansökningsblankett.(tillstånd får sökas för högst ett vatten)

(Max 3 dygn, utom Vindelälven där max 5 dygn kan sökas)


(Fullständiga namn och adresser på varje medsökande)

Skicka ansökan

Eller posta den till :

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå 

Regler för sportfiske

Sportfiske upplåts hela året med vissa undantag. Upplåtelsetiderna kan också gälla enbart sommar- eller vinterfiske. Flytring är tillåten i nästan alla upplåtna vatten medan båt får användas i vissa angivna vatten. Aktuella bestämmelser hittar du i vår fjällfiskeguide:

Fjällfiskekatalogen 2019PDF

Borgafjälls sportfiskeområde

Borgasjön och Saxälven med sjöar till dammen vid utloppet ur Lilla Dabbsjön. Korpån med sjöar från Avasjö skiftesgräns till Lövsjö skiftesgräns samt vatten belägna mellan Korpån och Saxälven. Särskilt kort säljes, statens allmäna kort gäller ej.

Fiske för husbehov för ortsbor och renskötande samer

Du som bor ovan odlingsgränsen kan få tillstånd att fiska för husbehov. Du ansöker om vilket vatten du vill fiska i hos Länsstyrelsen. Antalet tillstånd per sjö är begränsat utifrån fiskebeståndets förutsättningar och sjöns storlek.

Beviljas du tillstånd får du fiska med högst tio nät samt krokredskap. För nätfiske kan du endast få tillstånd för fiske i ett vatten.

Förändrad rutin för handläggning av tillstånd för husbehovsfiske

Från och med 2020 kommer ansökningar för fiske för husbehov att handläggas löpande under året. Det innebär kortare handläggningstider än tidigare.

Ansök om tillstånd för fiske för husbehov

Du kan ansöka via vårt webbformulär eller per post.

Ange vatten

Ange vatten.

Ansöker du via post, skicka din ansökan till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Kontakt

Torleif Eriksson

Naturvårdsenheten

Telefon 010-225 44 25