Avregistrera uppställningsplats för bin

För att avregistrera en biuppställningsplats fyller du i formuläret nedan.

Har du fler uppställningsplatser du vill avregistrera kan du skriva vilka det gäller i kommentarsfältet längst ner.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Avregistrera uppställningsplats för bin

Uppställningsplatsen som ska avregistreras fanns i * (obligatorisk)
Uppställningsplatsen som ska avregistreras fanns i(Ange gärna samma namn som du anmälde uppställningsplatserna i)


(om du vill ha en bekräftelse på din avregistrering måste du ange e-post)

Namn och adress om annat än ovan


1234567, 123456

Så används informationen om uppställningsplatser

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss