Anmäl uppställningsplats för bin

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bin. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka. Fyll i formuläret för att anmäla uppställningsplats för dina bin.

Mer än tre uppställningsplatser

Om du har mer än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excel-fil och skicka in direkt till norrbotten@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.

Excelfil för anmälan av mer än tre uppställningsplatser Excel, 21.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl via blankett 

Om du inte har möjlighet att anmäla dina uppställningsplatser via vårt webbformulär kan du använda jordbruksverkets blankett.

Jordbruksverkets blankett Anmälan av innehav av bisamhällen Länk till annan webbplats.

Ta fram koordinater för uppställningsplats

Koordinaterna för din uppställningsplats får du fram så här:

  1. Gå in på Eniros karta Länk till annan webbplats.
  2. Dubbelklicka eller zooma in till den exakta uppställningsplatsen.
  3. Högerklicka på den exakta platsen
  4. Välj Visa GPS-koordinater i verktygsfältet och klicka på din uppställningsplats. Du kan flytta markören tills du står helt rätt.
  5. Kopiera koordinaterna under rubriken SWEREF99 TM (nord, öst) och klistra in dem i fältet "Geo. koordinater".
Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Bilden visar var du kopierar koordinaterna

Anmälan om uppställningsplats för bi

Så används informationen om uppställningsplatser

För att bitillsynsmännen vid ett utbrott av amerikansk yngelröta ska kunna besiktiga alla bikupor inom tre kilometers radie från det smittade bisamhället måste de veta var bisamhällena finns.

Anmälningarna om uppställningsplats används även för statistik om hur många bisamhällen det finns i Sverige. Den informationen används bland annat när Sverige söker medel från EU.

Är du godkänd biodlare så måste dina hem och utbigårdar vara anmälda till Länsstyrelsen för att du ska kunna flytta samhällen mellan dem.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss