Tranor, gäss och sångsvan

Tranor.

Tranor, gäss och sångsvanar kan orsaka stora skador på din skörd när de samlas i större antal. Det finns olika förebyggande åtgärder för att förhindra skada. Du kan även ansöka om bidrag för åtgärder och ersättning för skador på grödor.

Sedan början av 2000-talet har populationerna av trana och sångsvan ökat kraftigt i Västerbotten. De betar gärna på åkrar, vilket leder till stora problem för lantbrukare i områdena där fåglarna rastar.

Förebyggande arbete

Förebyggande insatser med skrämselutrustning i kombination med avledningsåkrar har visat sig vara mycket effektivt i länet. På vissa platser har skadorna minskat med 50–70 procent.

Avledningsåkrarna samlar fåglarna och ger kontroll över dem, vilket gör att mindre tid behöver läggas på skrämsel. Skador från tramp, bete och spillning minskar på övriga fält.

Åtgärder med skrämsel, SLU Viltskadecenter Länk till annan webbplats.

Arbetsgrupper och skrämselkonsulenter i särskilt skadedrabbade områden

I de mest skadedrabbade områdena Kågedalen, Lövånger och Umeå finns lokala arbetsgrupper som jobbar tillsammans för att minska skadorna. Till grupperna finns timanställda skrämselkonsulenter. De bistår lantbrukare i hela länet med skrämselutrustning och hjälp.

Arbetsgrupperna består av representanter från:

 • Länsstyrelsen
 • LRF
 • Jägarna och lantbrukarna
 • Västerbottens ornitologiska förening

Välkommen att kontakta oss för stöd och rådgivning

Anders Lundström
Besiktningsman och skrämselkonsulent Kåge
070-378 22 17

Anders Nilsson
Skrämselkonsulent Lövånger
070-398 94 73

Ingemar Nilsson
Besiktningsman Umeå
070-636 56 50
070-301 25 19

Peter Näslund
Viltskadehandläggare Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 44
peter.naslund@lansstyrelsen.se

Bidrag för egna åtgärder

För att få ersättning för skador som orsakats av fåglar som är skyddade enligt EU:s fågeldirektiv krävs att man först gjort förebyggande åtgärder, exempelvis skrämselinsatserna som görs i vår regi.

Lantbrukare kan utöver det ansöka om bidrag till egna förebyggande åtgärder. Bidrag kan lämnas för åtgärder som syftar till att locka och skrämma fredade fåglar från skadedrabbade åkrar.

Du kan få bidrag för olika typer av skrämselutrustning med upp till 100 procent av
kostnaden. Efter samråd med oss är det även möjligt att få full ersättning för avledningsåkrar eller avledningsfodring.

Ansök om bidrag för egna åtgärder

 1. Fyll i ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada (PDF) Länk till annan webbplats.
 2. Skicka blanketten till vasterbotten@lanssstyrelsen.se

  Eller med post till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Ersättning för skador

Länsstyrelsen kan ge ersättning för skador som orsakas av fredade fåglar om det trots försök med skadeförebyggande åtgärder så som skrämsel, avledningsåkrar
och skyddsjakt inte går att förebygga skadan. För att få ersättning måste skadan besiktas av en besiktningsman.

Om skadan inte har kunnat förutses, till exempel om den inträffar första året i ett helt nytt område, kan vi betala ut ersättning även om förebyggande åtgärder inte har genomförts.

Länsstyrelsen ger ingen ersättning för skador från fåglar som inte är fredade, till exempel kanadagås eller grågås. De fåglarna måste du själv jaga eller ta hjälp av jägare.

Anmäl alla skador till oss. Det är viktigt för att vi ska få en bra helhetsbild över situationen i länet.

Ansök om ersättning för skador

 1. Anmäl skadan till besiktningsman så fort som möjligt, se kontaktuppgifter ovan. Du behöver vara beredd på att kunna visa vilka skadeförebyggande åtgärder som vidtagits. Tänk på att besiktningsmannen inte kan genomföra en besiktning om spannmålet redan är skördat.
 2. Fyll i ansökan om ersättning (PDF) Länk till annan webbplats.
 3. Skicka blanketten till vasterbotten@lanssstyrelsen.se

  Eller med post till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  901 86 Umeå

Skyddsjakt en sista utväg

Länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt på fredade fåglar för att förhindra allvarliga skador på gröda. Skyddsjakt ska ses som ett sista alternativ om förebyggande åtgärder inte ger resultat.

Ett av huvudsyftena med jakten är att göra fåglarna mer skygga för människor och skrämselutrustning, för att på sikt kunna arbeta förebyggande.

Ansökan om tillstånd för skyddsjakt

Kontakt