Skarvjakt

Skarven har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. På vissa platser ställer den till med stora problem för yrkesfisket. Länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt.

Regler och tider för skyddsjakt

Jakttider och antal

För Robertsfors, Umeå och Nordmalings kommuner:

Jakttid: från och med 1 juni till och med den 31 december 2021.
Antal: högst 200 skarvar

För Skellefteå kommun:

Jakttid: från och med 7 maj till och med den 31 december 2021.
Antal: högst 75 skarvar

Regler för jakten

Reglerna i sin helhet finns i beslutet:

Beslut om skyddsjakt på skarv i Västerbottens län (PDF) Pdf, 440.7 kB.

Beslut om skyddsjakt på skarv i Skellefteå (PDF) Pdf, 420.2 kB.

Kort om reglerna:

  • Berörd fastighetsägare och/eller jakträttsinnehavare ska ha lämnat medgivande till jakten.
  • Den som är folkbokförd i Västerbotten har rätt att jaga på allmänt vatten samt holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman (ett hemman saknar fastighetsbeteckning) och får bedriva skyddsjakt efter skarv på allmänt vatten i enlighet med jaktbeslut.
  • Jakt får endast bedrivas med skjutvapen. Kulvapen som används vid jakten ska vara av lägst klass 3 och hagelvapen av kaliber 12, 16 eller 20.
  • Du som jagar är skyldig att inneha statligt jaktkort.

Inom vissa områden är det förbjudet att jaga skarv hela året. Områdena listas i beslutet.

Rapportera till Länsstyrelsen

Rapportera till oss på telefon 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se inom två veckor efter att skarv fälts. Du ska rapportera:

  • antal skjutna skarvar
  • var de har skjutits

Vi tar gärna emot information om var det finns skarv i länet. Kunskap om artens utbredning längs Västerbottens kust är värdefull information.

Kontakt

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor

Lars Dahlberg

Jaktfrågor