Skarvjakt

Skarven har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. På vissa platser ställer den till med stora problem för yrkesfisket. Länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt.

Regler och tider för skyddsjakt

Jakttider och antal

Jakt får bedrivas 15 maj–31 december 2020 i Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmalings kommuner.

Totalt får högst 300 skarvar fällas.

Regler för jakten

Reglerna i sin helhet finns i beslutet:

Beslut om skyddsjakt på skarv i Västerbottens län 2020 (PDF)PDF

Kort om reglerna:

  • Berörd fastighetsägare och/eller jakträttsinnehavare ska ha lämnat medgivande till jakten.
  • Du som har tillstånd från Länsstyrelsen att jaga på allmänt vatten får, utan hinder av att allmän jakttid för skarv saknas, bedriva skyddsjakt efter skarv på allmänt vatten i enlighet med beslutet.
  • Jakt får endast bedrivas med skjutvapen. Kulvapen som används vid jakten ska vara av lägst klass 3 och hagelvapen av kaliber 12, 16 eller 20.
  • Du som jagar är skyldig att inneha statligt jaktkort.

Inom vissa områden är det förbjudet att jaga skarv hela året. Områdena listas i beslutet.

Rapportera till Länsstyrelsen

Rapportera till oss på telefon 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se inom två veckor efter att skarv fälts. Du ska rapportera:

  • antal skjutna skarvar
  • var de har skjutits

Vi tar gärna emot information om var det finns skarv i länet. Kunskap om artens utbredning längs Västerbottens kust är värdefull information.

Kontakt

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor