Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skarvjakt

Skarven har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. På vissa platser ställer den till med problem för yrkesfisket. Länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt.

Regler och tider för skyddsjakt 2022

Jakttider och antal

Jakt är tillåten från 25 maj till och med den 1 augusti 2022.

Högst får 80 skarvar fällas.

Jaktområde

Skyddsjakt är tillåten i Nordmaling, Robertsfors, Umeå och Skellefteå kommuner.

Villkor för jakten

 • Du får jaga inom 300 m från fasta fiskeredskap samt rörliga redskap såsom nät, ryssjor och burar, ej handredskap. Du får också jaga inom fredningsområden för fisk.
 • Du får inte jaga närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.
 • Du ska rapportera antalet skjutna skarvar och var de har skjutits till Länsstyrelsen inom 7 dagar efter att de fällts.
 • Du ska jaga med hänsyn till berörd art, övrig fauna och allmänhet som söker rekreation
 • Du som är folkbokförd i Västerbotten har rätt att jaga på allmänt vatten samt holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman (ett hemman saknar fastighetsbeteckning).
 • Ska du jaga på privat mark måste fastighetsägare och/eller jakträttsinnehavare ha lämnat medgivande till jakten.
 • Jakt får endast bedrivas med skjutvapen. Kulvapen som används vid jakten ska vara av lägst klass 3 och hagelvapen av kaliber 12, 16 eller 20.
 • Patroner som är laddade med blyhagel får inte användas.
 • Du som jagar är skyldig att inneha statligt jaktkort.

Du får inte jaga inom till exempel militära skyddsområden eller naturskyddade områden som har beträdandeförbud eller föreskrifter som förbjuder jakt.

Rapportera fällda skarvar till Länsstyrelsen

Rapportera till oss på telefon 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se inom 7 dagar efter att skarv fälts. Du ska rapportera:

 • antal skjutna skarvar
 • var de har skjutits

Vi tar gärna emot information om var det finns skarv i länet. Kunskap om artens utbredning längs Västerbottens kust är värdefull information.

Skyddsjakt på enskilds initiativ

Följande tider och villkor är det tillåtet att bedriva skyddsjakt efter storskarv, utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen.

Storskarv får jagas för att förebygga skada vid;

 • fasta och rörliga fiskeredskap (inte handredskap) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap den 1 aug.-28 (29) feb.
 • fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden den 1 juli-30 juni
 • fredningsområden för fisk den 1 aug.-28 (29) feb.

Skyddsjakt får dock inte genomföras närmare än 300 meter från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Peter Näslund

Jaktfrågor