Skarvjakt

Skarven har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. På vissa platser ställer den till med stora problem för yrkesfisket. Länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt.

Regler och tider för jakt

Jakttider och antal

Inom Skellefteå kommun, från Kågeälven till
länsgränsen mot Norrbotten:
29 april - 31 december 2019 eller tills jakten avlyses
75 skarvar får fällas

Inom Robertsfors, Umeå och Nordmalings
kommuner, samt söder om Kågeälven inom Skellefteå kommun (Västerbottens län):
15 juli - 31 december 2019 eller tills jakten avlyses
150 skarvar får fällas

Regler för jakten

Reglerna i sin helhet hittas i besluten:

Beslut om skyddsjakt på skarv i Västerbottens län 2019PDF

Beslut skyddsjakt på skarv i Robertsfors, Umeå och
Nordmalings kommuner, samt söder om Kågeälven inom Skellefteå
kommunPDF

Kort om reglerna:

 • Skyddsjakt är tillåten endast för fastighetsägare/jakträttsinnehavare.
 • Du måste rapportera antal skjutna skarvar till Länsstyrelsen inom två veckor. Du ska även rapportera var de fällts.
 • Hänsyn ska tas till berörd art, övrig fauna och
  rekreationssökande allmänheten.
 • Berörd fastighetsägare och/eller jakträttsinnehavare ska ha lämnat sitt
  medgivande till jakten.
 • Har du tillstånd från Länsstyrelsen att jaga på allmänt vatten får du utan hinder av att allmän jakttid för skarv saknas, bedriva
  skyddsjakt efter skarv på allmänt vatten i enligt aktuella beslut.
 • Jakt får endast bedrivas med skjutvapen.
 • Kulvapen som används vid jakten skall vara av lägst klass 3 och hagelvapen av kaliber 12, 16 eller 20.
 • Statligt jaktkort krävs.

Inom vissa områden är det förbjudet att jaga skarv hela året. Områdena listas i besluten.

Rapportera till Länsstyrelsen

Rapportera till Länsstyrelsen på telefon 010-225 40 00 eller e-post vasterbotten@lansstyrelsen.se inom två veckor. Du ska rapportera:

 • antal skjutna skarvar
 • var dessa har skjutits

Kunskap om artens utbredning längs Västerbottens kust är värdefull
information, till exempel förekomst av fågelkolonier och häckningslokaler.
Vi tar gärna emot information om detta, samt vid jakt var och på
vilket sätt jakten bedrivits.

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor