Rapportera in fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 är du skyldig att rapportera in fällda sälar till Länsstyrelsen.

Från och med den 29 november kräver 6 § jaktförordningen (1987:905) att fälld eller påskjuten gråsäl även rapporteras till Länsstyrelsen.

Det innebär att du som gråsälsjägare ska rapportera till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Rapportera in fälld gråsäl

Till denna e-post skickas en bekräftelse på din inrapportering.
Uppgifter om den fällda sälen
Observera att du bara kan rapporterar en fälld säl per formulär. Har du fällt flera sälar skickar du in ett formulär för varje fälld säl.
Datum och klockslag * * (obligatorisk)
Datum och klockslag *


Kön * (obligatorisk)
KönKontakt

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Ellinor Sahlén

Jaktfrågor