Ansök om närmare anknytning till Sverige

För att jaga småvilt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län mellan 25 augusti till och med 15 september behöver du ansöka om tillstånd om du inte är folkbokförd i Sverige.

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 maj för att garanteras handläggning innan 25 augusti. Ansökan som inkommer efter 25 augusti avser nästkommande år.

Innan du ansöker ska du:

Skapa en användare i NatureIT på www.natureit.se Länk till annan webbplats. för att Länsstyrelsen ska kunna möjliggöra köp för din användare via systemet. Har du köpt jakttillstånd via NatureIT tidigare år har du per automatik en användare. Det är viktigt att du säkerställa att alla personuppgifter är inlagda annars är det inte möjligt för oss att godkänna din användare för närmare anknytning.

Närmare anknytning ska styrkas

För att få bedriva jakt under perioden 25 augusti till 15 september så ska du vara fast bosatt eller ha närmare anknytning till Sverige. Du måste bifoga dokument som styrker den anknytning du åberopar.

Du som åberopar närmare anknytning genom att du äger en fastighet i Sverige ska bifoga:

 • Lagfartsbevis
 • Förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt

Du som åberopar närmare anknytning genom att du har en anställning i Sverige ska bifoga:

 • Anställningsavtal
 • Senaste inkomstdeklaration (Skatteverket)
 • Senaste inkomstkontrolluppgift
 • Intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige (gäller när placering är kortare tid än 30 dagar)

Du som åberopar närmare anknytning genom att du driver näringsverksamhet i Sverige ska bifoga ett av följande:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms
 • Bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

För att ytterligare visa att näringsverksamheten är pågående så kan, när detta kan anses vara tveksamt, även följande handlingar krävas in från sökanden:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten
 • Senaste momsdeklarationen
 • Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och är sökanden inte anställd av denna utan anger ett ”bestämmande inflytande” på verksamheten ska sökanden visa detta genom att förevisa följande handlingar; aktieinnehav, registreringsbevis för bolaget utvisande att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firmatecknare för bolaget, i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande
  (styrelsemedlem) i den juridiska personen.

Du som åberopar närmare anknytning av annan art:

 • använd fältet fritextfältet för att beskriva varför just du har närmare anknytning. Styrkande dokument kan behöva lämnas in. Skäl för att åberopa eller liknande kan exempelvis vara att du är svensk medborgare som bor utomlands.

Om du är fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer måste du bifoga:

 • Personbevis
 • Annan liknande handling som visar att du är fast bosatt

Ansök om närmare anknytning till Sverige avseende småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen


Ange förnamn och efternamn


Ange din adress.Ange din e-post. Observera att det måste vara samma e-post som du uppgett i www.natureit.se.
Jag styrker min identitet med dessa handlingar * (obligatorisk)
Jag styrker min identitet med dessa handlingar
Handlingarna skickas per e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange Ansökan om småviltsjakt i ämnesraden.
Jag är * (obligatorisk)
Jag är

Ange med vilket stöd du åberopar ansökan.

Inga stödjande dokument behöver bifogas i de fall förhållanden inte har ändrats sedan din tidigare ansökan.
Bifoga dokument som stöder det du åberopar
Beroende på vad du åberopar i din ansökan behöver du bifoga handlingar som styrker din ansökan.Handlingarna skickas per e-post till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange Ansökan om småviltsjakt i ämnesraden.
Dessa filer bifogas ansökan
Dessa filer bifogas ansökan

Ange vilka filer som du bifogas ansökan. E-posta dokumenten till vasterbotten@lansstyrelsen.se

Ange övrig information som är av intresse för ansökan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss