Ansök om licensjakt på björn på statens mark ovan odlingsgränsen

För att jaga björn på statsens mark ovan odlingsgränsen ska du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

Ansökan ska vara inne senast 1 juli.

  1. Fyll i den digitala ansökan.
  2. Skicka in ansökan.

Ansökan om licensjakt på björn på statens mark ovan odlingsgränsenHade du tillstånd att jaga björn föregående år? * (obligatorisk)
Hade du tillstånd att jaga björn föregående år?


Jaktområden
Ange förslag till jaktområde: Maximalt 15 småviltsjaktområden inom Gran och Rans samebyar samt inom övriga samebyar maximalt 10 småviltsjaktområden enligt jaktkarta efter småvilt utgiven 2015. De föreslagna områdena skall ligga som ett sammanhållet område för att skapa förutsättningar till effektiv björnjakt.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss