Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Då kan du köpa jakttillstånd för småvilt.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjäll i Jämtlands län. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt. Jakttillstånd tecknas i det län du vill jaga, det vill säga i Norrbottens län, Västerbottens län eller i Jämtlands län.

Regler för småviltsjakt

Du är som är jägare och är bosatt i Sverige har företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Även du som har en så kallad närmare anknytning till Sverige kan få rätt till företräde till småviltsjakten. Företrädet gäller till och med den 15 september varje säsong. Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

Företräde för dig med närmare anknytning till Sverige

Du som har en närmare anknytning till Sverige kan få företräde till småviltsjakten. För att räknas som en person med närmare anknytning till Sverige behöver något av följande kriterier vara uppfyllt:

 • du är svensk medborgare
 • du äger en fastighet i Sverige
 • du arbetar i Sverige
 • du driver företag i Sverige.

Om något av kriterierna är uppfyllt kan du ansöka om närmare anknytning till Sverige för att få rätt till företräde till småviltsjakten.

Småviltsjakt 2022–2023

Jakttider

25 augusti–15 september 2022: Jakt endast tillåten för fast boende i Sverige

16 september 2021–15 mars 2023: Jakt tillåten för alla med jakttillstånd

Villkor för jakten

 • Högsta jakttryck för jaktsäsongen 2022/2023 är 3 jaktman­dagar/km2. När jakttrycket nåtts stängs områden för jakt under resten av säsongen. Villkoren baseras på årliga ripinventeringar.
 • För att skapa en säker och positiv jaktupplevelse begränsas antalet jägare per dag i respektive jaktområde. Riktvärdet för denna kvotering kommer att vara 1 jägare per 700 hektar jaktbar mark.

Jaktområden

Småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten är uppdelad i jaktområden.

Digitala kartor över jaktområden finns i förvaltningssystemet NatureIT. Där finns också information om jakten är avlyst i något område.

Jakt i Västerbotten på NatureIT Länk till annan webbplats.

Kartor för utskrift

Jaktkarta norra Västerbotten (PDF) Pdf, 5.2 MB.

Jaktkarta södra Västerbotten (PDF) Pdf, 5.2 MB.

Köp tillstånd och rapportera jakt

På webbplatsen NatureIT kan du:

 • köpa och aktivera jakttillstånd
 • rapportera jakt
 • få mer information om jakttryck.

Köp tillstånd och rapportera jakt på NatureIT Länk till annan webbplats.

Närmare anknytning till Sverige - Close ties to Sweden

Du som har en nära anknytning till Sverige kan ansöka om företräde att jaga småvilt på statens mark i fjällen från och med 25 augusti.

Du kan ha nära anknytning genom att:

 • äga fastighet
 • ha anställning i Sverige
 • bedriva näringsverksamhet i Sverige

Ansökan närmare anknytning till Sverige

 1. Kontrollera att du är registrerad i NatureIT.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du ska använda samma e-postadress i ansökan som den du är registrerade med i NatureIT.
 2. Fyll i webbansökan:
  Ansökan om närmare anknytning till Sverige
  Application for close ties to Sweden

Anmäl jaktcamp

Ska du tälta inom samma kilometerruta mer än fyra nätter i följd, eller ställa upp tält – ett eller flera – med en större sammanlagd bottenyta än 18 kvadratmeter krävs Länsstyrelsens godkännande.

 • Jakträtten kan gå förlorad om du utnyttjar en jaktcamp som inte har giltigt tillstånd.
 • Anmälan skickas in senast ett dygn och tidigast fem dygn i förväg.

Anmälan om jaktcamp

Köp jakttillstånd i fysisk butik

Förutom möjligheten att köpa tillstånd direkt via NatureIT Länk till annan webbplats. kan du köpa tillståndet i ett antal butiker.

Sorsele kommun

Ammarnäs Fiskecentrum
Box 9
924 22 AMMARNÄS
0952-602 00
073-376 18 97

Storumans kommun

Utrustad.se Sport & Outdoor
Järnvägsgatan 19
923 31 STORUMAN
0951-200 20

Slussfors Boa
Skogsvägen 2
923 97 SLUSSFORS
0951-501 70

Cykel & Fiskecenter i Hemavan
Renstigen 1
920 66 HEMAVAN
0954-40 05 11

Vilhelmina kommun

Vilhelmina turistbyrå
Tingsgatan 1
912 33 VILHELMINA
0940-398 86

C&M Fiskecentrum Kultsjödalen
Saxnäs 38
910 88 SAXNÄS
0940-700 44

Grönfjälls fritidsby
Grönfjäll 101
923 95 Kittelfjäll
0940-870 19

Dorotea kommun

Sport och fritid Dorotea
Storgatan 43
917 32 DOROTEA
0942-100 73
070-685 25 86

Nynäs jakt & fiskecamp
Storbäck 81
917 99 DOROTEA
070-581 32 73

Borgafjäll Lanthandel
Centrumvägen 18
917 04 BORGAFJÄLL
0942-420 21
076-783 95 44

Umeå kommun

Jaktia i Umeå
Parkgatan 2
903 27 Umeå
090-13 23 00

Skellefteå kommun

Cykel & Fiskecenter
Södra järnvägsgatan 47
931 32 SKELLEFTEÅ
0910-77 79 40

Älgjakt på statens mark i fjällen

Du som är fast bosatt ovan odlingsgränsen kan ingå i jaktlag som jagar älg på statens mark i fjällen.

Regler och tider för älgjakt 2022

Jakttider

För upplåtelsejaktlagen inom samtliga fjällsamebyar gäller följande jakttider 2022:

5–11 september (måndag–söndag)

12–18 september (måndag–söndag)

13–16 oktober (torsdag–söndag)

20–23 oktober (torsdag–söndag)

Avgift för älgjakt på statens mark

Grundavgiften är 1 500 kr för tilldelat vuxet djur. Avgift för varje fällt vuxet djur är 1 000 kr exklusive älgavgiften (400 kr). Avgift för kalv är 100 kr.

Renskötande samers jakträtt

Upplåtelserna sker med stöd av 32 § i rennäringslagen. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer. På de upplåtna markerna jagar även renskötande samer, vilket innebär att jakt kan komma att ske på samma marker under samma tider. Detta medför ett behov av god dialog mellan upplåtelsejaktlag och samebyn med anledning av att kunna bedriva en säker jakt. Till exempel bör upplåtelsejaktlag tydlig meddela berörd sameby ifall de inte avser utnyttja jakttid som de har upplåten

Björnjakt på statens mark i fjällen

Du som bor i en fjälllkommun kan ansöka om att jaga björn på statens mark i fjällen. Du får bjuda in två personer som gäster i jakten.

Ansökan om licensjakt på björn på statens mark ovan odlingsgränsen

Kontakt