Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bäverjakt

Bäver kan orsaka skador på gröda, skog, vatten och egendom. Du kan ansöka om tillstånd för att riva bäverdammar eller bedriva skyddsjakt för att förhindra skadorna.

Regler och tider för jakt

Allmän jakttid

1 oktober – 15 maj

Skyddsjakt

Övrig tid kan du ansöka om skyddsjakt

När krävs det tillstånd att jaga bäver?

Om du behöver bedriva skyddsjakt under annan tid än den allmänna jakttiden kan Länsstyrelsen lämna tillstånd till det. En förutsättning är att jakten är nödvändig för att förhindra allvarliga skador. Det får inte heller finnas någon annan lämplig lösning.

Vid en ansökan om skyddsjakt måste du som sökande därför kunna visa att ett tillstånd behövs, exempelvis av hänsyn till:

 • allmän hälsa eller säkerhet
 • trafik- eller flygsäkerheten
 • för att förhindra allvarlig skada på gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

Du måste också beskriva vilka andra lösningar som du provat och varför dessa inte fungerar.

Använda slagfälla vid jakt

Vid skyddsjakt får fångst med slagfälla användas som jaktmetod. Naturvårdsverket har godkänt några typer av slagfällor för jakt efter bäver. Fällorna får endast användas av särskilt utbildade fångstmän. Fångstmännen utses av Länsstyrelsen.

Förstöra bäverhydda eller damm

Bävrars dammbyggnad, men däremot inte boplats, får förstöras mellan 1 maj till 30 september inom områden med allmän jakttid för bäver. Du måste ha medgivande från jakträttshavaren för rivningen.

Mellan 1 oktober och 30 april behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att förstöra bävrars boplats eller dammbyggnad. Tillstånd lämnas bara om det är nödvändigt för att förhindra allvarliga skador.

Länsstyrelsen tillåter vanligtvis inte att sprängmedel används för att förstöra boplats eller damm. Sprängning i vattendrag eller i närheten vattendrag räknas som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det betyder att du inte får spränga bäverdammar utan tillstånd för vattenverksamhet.

Tillstånd för vattenverksamhet

Ansök om skyddsjakt eller rivning av damm

Använd gärna vår e-tjänst om du vill ansöka rivning av boplats, rivning av bäverdamm, skyddsjakt eller användning av slagfälla. Du kan också ansöka per post.

Ansök per post

 1. En ansökan ska innehålla: kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, gärna karta samt en motviering till varför du behöver göra en åtgärd. Bifoga gärna foton på damm.
 2. Posta ansökan till:
  Länsstyrelsen Västerbotten
  Naturvårdsenheten
  901 86 Umeå

Kontakt

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Peter Näslund

Jaktfrågor