Rapportera utplantering av fisk

När du planterat ut fisk ska du rapportera detta till Länsstyrelsen.

Observera att du först måste ha tillstånd för att sätta ut fisk:
Ansök om tillstånd

Denna blankett använder du för att rapportera in din utplantering.


Du måste ha tillstånd för din utplantering, ange diarienummer för tillståndet.UPPGIFTER OM UTSÄTTNINGEN

Kontakt

Ulf Carlsson

Naturvårdsenheten