Ansökan om utplantering eller flyttning av fisk och kräftor

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

UPPGIFTER OM SÖKANDENUPPGIFTER OM VATTNET
Kartan ska tydligt visa vilket vatten det handlar om. Observera att filens storlek ej får överskrida 10 MB. Större filer måste e-postas till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller skickas till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

UPPGIFTER OM UTPLANTERINGEN
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utplanteringen? * (obligatorisk)
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utplanteringen?Har senaste utplantering i samma vatten rapporterats?
Har senaste utplantering i samma vatten rapporterats?


UPPGIFTER OM FISKODLINGENOM UTPLANTERINGSMATERIALET
Utplanteringsmaterialet skall vara fritt från sjukdomar och den levererande odlingen skall vara godkänd av Fiskhälsan.
Om sökanden själv utför transporten skall transportutrustningens ägare anges.
Bilagor som är större än 10 MB kan inte bifogas i formuläret. E-post bilagorna istället till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

Kontakt

Ulf Carlsson

Naturvårdsenheten