Ansökan om utplantering eller flyttning av fisk och kräftor

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

UPPGIFTER OM SÖKANDENUPPGIFTER OM VATTNET
Kartan ska tydligt visa vilket vatten det handlar om.

UPPGIFTER OM UTPLANTERINGEN
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utplanteringen? * (obligatorisk)
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utplanteringen?Har senaste utplantering i samma vatten rapporterats?
Har senaste utplantering i samma vatten rapporterats?


UPPGIFTER OM FISKODLINGENOM UTPLANTERINGSMATERIALET
Utplanteringsmaterialet skall vara fritt från sjukdomar och den levererande odlingen skall vara godkänd av Fiskhälsan.
Om sökanden själv utför transporten skall transportutrustningens ägare anges.
Kontakt

Ulf Carlsson

Naturvårdsenheten