Rapportera utsättning av fisk

Utsättning av fisk ska rapporteras till Länsstyrelsen.

Observera att du först måste ha tillstånd för att sätta ut fisk:
Ansök om tillstånd

Denna blankett använder du för att rapportera in din utsättning.


Du måste ha tillstånd för din utplantering, ange diarienummer för tillståndet.UPPGIFTER OM UTSÄTTNINGEN

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss