Ansökan om utplantering eller flyttning av fisk och kräftor

Alla utplanteringar och flyttningar av fisk och kräftor kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

UPPGIFTER OM SÖKANDENUPPGIFTER OM VATTNETBifoga karta vid nytt tillstånd
Om utplantering ska ske i ett vatten där det inte varit tillåtet tidigare ska du bifoga karta över vattnet. Kartan ska tydligt visa vilket vatten det handlar om. Mejla bilagorna till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller posta till Länsstyrelsen Västerbotten, 901 86 Umeå.

UPPGIFTER OM UTPLANTERINGEN
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utplanteringen? * (obligatorisk)
Innehas tillstånd från fiskerättshavarna för utplanteringen?Har senaste utplantering i samma vatten rapporterats?
Har senaste utplantering i samma vatten rapporterats?


UPPGIFTER OM FISKODLINGEN

OM UTPLANTERINGSMATERIALET
Utplanteringsmaterialet skall vara fritt från sjukdomar och den levererande odlingen skall vara godkänd av Fiskhälsan.
Om sökanden själv utför transporten skall transportutrustningens ägare anges.
Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss